Kasteelruïne krijgt flinke subsidie voor restauratie

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Kasteelruïne krijgt flinke subsidie voor restauratie

Voor een bedrag van € 530.000,=De Stichting Kasteel van Valkenburg krijgt € 530.000 rijkssubsidie van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten om de komende zes jaar noodzakelijke restauratiewerkzaamheden aan de Valkenburgse kasteelruïne uit te voeren.
In opdracht van de Stichting Kasteel van Valkenburg, sinds 1924 eigenaar van de kasteelruïne en de Fluweelengrot, deed onderzoeksbureau Kieft Partners in 2006 onderzoek naar de stabiliteit van de kasteelruïne. Daaruit bleek dat er geen noemenswaardige constructieve problemen te verwachten zijn op korte termijn. Wel werd geadviseerd om een consolidatieplan op te stellen om de begroeiing van de muren te verwijderen en een aantal muren te herstellen om verder verval tegen te gaan.
De totale begroting werd vervolgens berekend op € 900.000 voor de periode 2007-2012. Hiervan neemt het Rijk nu 60% van de subsidiabele kosten voor zijn rekening, zijnde een bedrag van € 530.000. De subsidie wordt uitgekeerd in het kader van het Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Rijksmonumenten (BRIM). De Gemeente Valkenburg aan de Geul legt € 100.000 bij. Het resterende bedrag wordt door de Stichting Kasteel van Valkenburg op tafel gelegd.
Foto archief Tv Valkenburg

← Vorig bericht

Blauw Sjuut op bezoek in Valkenburg

Basisschooljeugd Vilt in optocht

Volgend bericht →