Kerkje wind- en waterdicht maken

Voorpagina » Toerisme » Kerkje wind- en waterdicht maken

Het door een brand in september vorig jaar verwoeste kerkje in de Plenkertstraat is thans een slachtoffer van wind en regen. Daardoor zal het verval verder zijn tol eisen. Het gebouw staat aangeschreven als rijksmonument waarmee de gemeente een plicht tot instandhouding heeft. “De Erfgoedwet introduceert een expliciete instandhoudingsplicht voor monumenten. Het doel hiervan is te zorgen dat een eigenaar zijn of haar rijksmonument zodanig onderhoudt dat instandhouding en de monumentale waarde ervan gewaarborgd zijn”, aldus Algemeen Belang fractievoorzitter Niels Dauven in een brief aan het college van B&W.
Dauven wil van het college weten welke acties naar aanleiding van de brand genomen zijn door de gemeente om verdere schade aan het monumentale pand te voorkomen. Tevens vraagt hij om handhavende maatregelen te treffen om wind- en waterschade tegen te gaan.
Lees hier de gehele AB-brief.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Lisa Toonen nieuwe wijk-B.O.A.

Vandaag kunt u uw stem uitbrengen

Volgend bericht →