Kern Schin op Geul nadrukkelijk aanwezig in raadzaal

Voorpagina » Toerisme » Kern Schin op Geul nadrukkelijk aanwezig in raadzaal

Een groot aantal personen uit de kern Schin op Geul waren aanwezig bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer (S.O.B.) van afgelopen dinsdagavond in het gemeentehuis.
Residence Valkenburg
Mevr. Peeters had spreekrecht over het bestemmingsplan van Residence Valkenburg in Schin op Geul namens Natuurlijk Geuldal. Hierop zijn 10 zienswijzen ingediend waarvan 1 door 21 personen en 1 door de provincie. Haar betoog richtte zich op aantasting van de natuur door kap en bebouwing in natuurgebied. De Hr. Franken van Buro Boots kon mededelen dat geen verder bos werd gekapt, er nu gekozen is voor 295 vaste plaatsen en hierdoor 1,35 ha wordt teruggegeven aan de natuur. De bouw van 3 groepsacommodaties wordt teruggetrokken en er worden ca. 500 hoogstam fruitbomen geplant.
Camping Residence-Topparken
De hr. Meertens sprak in zijn  spreekrecht over het bestemmingsplan camping Residence-Topparken in Schin op Scheul als bewoner van de Tuinstraat in Etenaken. Door de aangekondigde bouw van drie groepsaccommodaties in dit park van 7 meter hoog zou het uitzicht voor deze bewoners zwaar onder druk komen te staan. Hij vroeg dan ook om hiervan af te zien.
Camping Vinkenhof
Mevr. Peeters en Mark Briels hadden ook spreekrecht over het bestemmingsplan uitbreiding camping Vinkenhof namens Natuurlijk Geuldal en de buurt Panhuis. Hierop zijn 8 zienswijzen ingediend waarvan 1 door 20 personen en 1 door de provincie. Ook hier richtte hun Mbetoog zich op kap en bebouwing in natuurgebied.
Mede-eigenaar Berry Weits deelde mee dat van de 150 bomen in de kersenboomgaard er 80 overblijven. Er worden hier 9 glampings (afkorting van glamourous camping, red.) gerealiseerd. Algemeen zal een krimp van 23 plaatsen gedaan worden. Bovendien worden 15 extra parkeerplaatsen gerealiseerd om op drukke dagen parkeren langs de doorgaande weg Engwegen te vermijden. Met struiken zal verder het uitzicht worden verbeterd. In totaal worden dit 142 accommodaties.
Huurkoop Basisschool
Norman Broeders had namens physiotherapie Heuvelland spreekrecht over de huurkoop van de vroegere basisschool. Uiteraard wilde hij graag dit gebouw overnemen op huurkoop basis. Hij verbond hieraan dat tot maximaal eind jaar 2019 een definitieve beslissing genomen wordt anders vestigt hij zich ergens anders buiten de gemeente Valkenburg aan de Geul.
In het contract zal hij nu een anti-speculatiebeding laten opnemen en de onderhoudskosten overnemen. Wethouder Vankan was blij met deze toezeggingen en deelde mee dat nu alle kosten die de gemeente aan dit pand moet maken, verzekerd zijn tussen nu en 5 jaar bij een huurkoop. Koopsom na 5 jaar: € 379.000,-.
Hr. Timmermans (secretaris van de Heerlijkheid Schin op Geul, de vroegere dorpsraad, red.) had spreekrecht over de verkoop van de vroegere basisschool. Hij vroeg nogmaals met klem aan de commissieleden om een wijs besluit te nemen en deze locatie ter beschikking te stellen aan Physiotherapie Heuvelland voor de ontwikkeling van een Beweeg- en Gezondheidscentrum met verschillende disciplines.
Besluit
De uiteindelijke beslissing zal worden genomen in de raadsvergadering van 9 december met de aantekening dat nu al diverse fracties – Algemeen Belang en P.G.P. – hiermee expliciet akkoord gaan.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Programma amateurvoetbal zondag 24 november

Pop-up kerstwinkel in de Kerkstraat

Volgend bericht →