Kerstmarkt Gemeentegrot: gemeente organiseert en controleert!

Voorpagina » Toerisme » Kerstmarkt Gemeentegrot: gemeente organiseert en controleert!

TV Valkenburg berichtte begin juli al dat de gemeente Valkenburg aan de Geul de organisatie van de Kerstmarkt in de gemeentegrot overneemt van de particuliere Stichting Evenementen Valkenburg aan de Geul Promotion. De gemeentelijke overheid organiseert. The PEPr Company uit Margraten voert uit. Zo beschrijft de gemeente de nieuwe situatie.
Als organisator beslist de gemeente wie een standplaats op de Kerstmarkt krijgt, bepaalt de gemeente welke artikelen Kerst-, cadeau-, lifestyle en/of luxe artikelen zijn en de gemeente bekijkt of de aankleding en versiering van de stands wel voldoen aan de kerstsfeer. Ook de entree-prijzen worden door de gemeente vastgesteld. De prijzen van de consumpties in de horecatuin zijn afhankelijk van de nog lopende inschrijvingsprocedure.
De gemeente organiseert dit evenement alsof zij, evenals de Stichting Evenementen Valkenburg aan de Geul Promotion, een particuliere organisatie is. Dat is ze natuurlijk niet Zij is en blijft de overheid. En de overheid heeft de taak toezicht te houden op de (brand-)veiligheid. Juist deze (brand-)veiligheid is in het afgelopen jaar zeer nadrukkelijk aan de orde geweest.
In het TV Valkenburg Vandaag programma van 8 juli jl. zei de voorzitter van de Stichting Evenementen aan de Geul Promotion dat het aanschaffen en aanbrengen van een sprinklerinstallatie in de Gemeentegrot een breekpunt is geweest bij de gesprekken over meer veiligheid. De gemeente drong aan op het aanbrengen van een dergelijke installatie. Nu laat de gemeente weten dat er geen sprinklerinstallatie komt. De kerstmarkt is volgens haar veilig genoeg als gevolg van andere maatregelen. “Bovendien blijkt uit de ervaringen die vorig jaar zijn opgedaan bij de brand in de grotten van Neercanne dat het effect van sprinklerinstallaties (water) op de mergelwanden in de grotten nadelig kan zijn”, aldus de gemeente.
De redactie van TV Valkenburg zet er een vraagteken bij of de gemeente als organisator van de Kerstmarkt op het punt van de (brand-) veiligheid minder effectieve maatregelen behoeft te treffen dan een particuliere organisatie. De gemeente behoort haar eigen handelen niet coulanter te beoordelen dan het handelen van een echte particuliere organisatie.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Nieuwe hondenuitlaatplek: indien er behoefte is

Record zomer 2018

Volgend bericht →