Kerstmarkten: meer veiligheid voor mens en dier, hoge kosten

Voorpagina » Toerisme » Kerstmarkten: meer veiligheid voor mens en dier, hoge kosten
De gemeente laat in een uitgebreid persbericht weten dat de Kerstmarkten in de Gemeentegrot en de Fluweelengrot dit jaar nog veiliger zullen zijn. De kans op brand moet zo klein als mogelijk worden. Zodat een acute vlucht naar buiten niet nodig is. Dit gekoppeld aan de mogelijkheid tijdens een brand veilig in de grot te verblijven. Mocht een ontruiming toch nodig zijn dan moeten een nieuwe nooduitgang in de Fluweelengrot en een bezoekersopvangruimte in de Gemeentegrot snel en effectief optreden mogelijk maken.
Alle vereiste kans-en effect-reducerende maatregelen zullen worden opgenomen in de evenementenvergunning voor de organisatoren van de Kerstmarkten in de Fluweelen- en Gemeentegrot.
Over de extra kosten voor deze organisatoren wordt in het persbericht niet gesproken. Een bijna gelijktijdig uitgekomen raadsvoorstel getiteld: “Kerstgrottenproblematiek: beschikbaarstellen budget” geeft wel een inkijk in de kosten die de gemeente moet maken. Zij is immers eigenaar van de Gemeentegrot en moet als verhuurder van die grot aan de organisatoren van de Kerstmarkt aldaar kosten maken om de veiligheid van mens en dier – de vleermuizen – tijdens een Kerstmarkt te garanderen.
In 2017 is voor de vleermuizenproblematiek € 120.000,- uitgegeven. Over 2018 zal dat vermoedelijk zeker  € 91.000,- zijn. Het is wel zo dat de provincie Limburg voor de jaren 2016 en 2017 in principe een bijdrage in deze kosten heeft toegezegd van € 150.000,-.
Aan brandveiligheidsmaatregelen ten behoeve van de Kerstmarkt in de Gemeentegrot is in 2017 € 150.000,- uitgegeven. Burgemeester en wethouders gaan er van uit dat in dit jaar zeker nog  € 254.000,- moet worden besteed aan soortgelijke maatregelen. Van dit bedrag is intussen € 139.000,- al daadwerkelijk besteed.
Op 13 juni a.s. bespreekt de commissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie het raadsvoorstel Kerstgrottenproblematiek: beschikbaarstellen budget. Op 2 juli a.s. komt een en ander in de gemeenteraad aan de orde. Beide vergaderingen zijn in het gemeentehuis en beginnen om 19.00 uur.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Uitvoering politiecontrole na gegronde klachten

Houthemnaar was bestuurder grasmaaier

Volgend bericht →