Kerststad is motor van de Valkenburgse economie.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Kerststad is motor van de Valkenburgse economie.

Bevriezing entreeprijzen vanaf 2013 voor minstens vijf jaar.Tijdens de behandeling van het collegevoorstel om € 0,10 belastingverhoging voor elke bezoeker meer te gaan heffen in 2013 is gebleken dat dit bij de organisatoren van beide kerstmarkten erg gevoelig ligt. Paul Vroemen van de kerstmarkt Gemeentegrot en Joan Pröpper van de Fluweelengrotkerstmarkt vinden het voorstel te ver gaan.

Vroemen: "Onze kosten stijgen jaarlijks waardoor er een te kleine marge ontstaat om de organisatie van andere evenementen nog te kunnen garanderen". Pröpper: "U draait de zaken om. Eerst waren er de kerstgrotten. De horeca profiteert het meest en wij moeten meer gaan betalen?"

Het gemeentebestuur wil het product kerststad nog meer in de etalage zetten om zodoende nog meer bezoekers naar het Geulstadje te lokken. "Daarvoor moet je steeds blijven investeringen", zegt wethouder Thijssen. Er is een compromis gesloten om voor 2013 de € 0,10 verhoging door te laten gaan,
maar voor ministens de komende vijf jaar wordt dat bedrag niet meer verhoogd.

Vroemen, bestuurslid van de Stichting Evenementen Valkenburg aan de Geul Promotion, hield de raadscommissie voor dat zij een bedrag van € 85,= per uur dat de kerstmarkt open is aan de gemeente moet betalen. De Stichting heeft uit eigen middelen voor € 50.000,= aan brandbeveiliging dit jaar geïnvesteerd om de kerstgrot veiliger te maken t.o.v. voorgaande jaren.

“Daardoor is die verhoging van 10 eurocent per bezoeker voor ons teveel. Wij berekenen die verhoging niet door aan de bezoeker. Dus dat gaat van de totale inkomsten in 2013 af. Nu al horen wijn oudere bezoekers klagen dat de entreeprijs zo hoog is.

Joan Pröpper, naast voorzitter Stichting Kerststad ook bedrijfsmanager bij de Fluweelengrot meldde dat de grot op de dagen dat de Kerstparade door het centrum trekt al minder gasten aan de kassa kan verwelkomen. “Wat gaat er gebeuren indien de kerstgrotten stoppen?”

Het geld dat de Fluweelengrot kerstmarkt oplevert, wordt door de Stichting Kasteelruïne aangewend om restauratiewerkzaamheden te bekostigen voor de Ruïne en de Fluweelengrot. “Als we daar geen geld meer voor hebben, mogen we de grot niet meer openstellen voor bezoekers”, alsdus Pröpper.
Foto Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2012

← Vorig bericht

Gratis parkeren met gratis 'Valkenburg-pas'.

Actie veilig rijgedrag.

Volgend bericht →