Kloosterkerk behoudt financiële bijdrage

Voorpagina » Nieuws » Kloosterkerk behoudt financiële bijdrage

De gemeente vordert de uitbetaalde bijdrage van € 111.266,- niet terug van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland. Dit geld is haar uitbetaald als bijdrage in de kosten van verbouwing van de Kloosterkerk tot medegebruik als gemeenschapsvoorziening.  De VVD-fractie vroeg om terugvordering door de gemeente. Haar was ter ore gekomen dat verenigingen die uit de te sluiten theaterzaal in de Polfermolen moeten vertrekken, geen gebruik kunnen maken van de aangepaste Kloosterkerk.

Voorschot
De gemeente heeft de Protestantse Gemeente een voorschot van 90% uitbetaald. Zonder deze bijdrage zou er van een start van de werkzaamheden niet eens sprake kunnen zijn. Mocht na voltooiing van de werkzaamheden blijken dat niet aan de gemeentelijke voorwaarden  voldaan is, dan zal het voorschot moeten worden terugbetaald. Voldoet de kerkelijke gemeente wel aan alle voorwaarden, dan zal de nog resterende 10% worden overgemaakt.

Voorwaarden
De gemeentelijke voorwaarden zijn:
– de plannen moeten daadwerkelijk worden uitgevoerd;
– de Kloosterkerk moet als gemeenschapsvoorziening gebruikt kunnen worden;
– de verenigingen die nu nog in de Polfermolen gevestigd zijn, moeten in ieder geval onderdak aangeboden krijgen in de Kloosterkerk. En dat tegen redelijke tarieven.

Alternatief
Intussen zoekt de Hospitality Group in opdracht van de gemeente samen met de desbetreffende verenigingen naar alternatieve locaties voor de theaterzaal in de Polfermolen.

Geen verrassing 
Dit alles is te lezen in het antwoord van het college van burgemeester en wethouders op vragen van de VVD-fractie. Het antwoord kan voor de VVD-fractie geen verrassing zijn. De VVD stelde de vragen bij brief van  25 januari j.l. In de raadsvergadering van 14 december daaraan voorafgaand liet Wethouder Remy Meijers al weten dat de bijdrage aan de Kloosterkerk niet onder valse voorwendselen is verkregen en dat het geld moet worden terugbetaald als niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Verkeersdrukte in Valkenburg door  groot onderhoud A79

Stroomstoring in Berg en Terblijt + update

Volgend bericht →