Kloosterkerk krijgt een nieuwe functie

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Kloosterkerk krijgt een nieuwe functie

Nee, de Kloosterkerk wordt niet aan de eredienst onttrokken. Het bestuur van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland wil hiermee verenigingen wel aanvullend een onderkomen bieden als de Polfermolen zou ophouden te bestaan en tegelijk een financieel draagvlak voor de instandhouding van het gebouw creëren. Met drie verenigingen zijn hierover al gesprekken gaande.
Financiering
Aanpassingen zullen € 350.000 gaan kosten, die voor 1/3 gedragen zullen worden door provinciale subsidie, de protestantse gemeente en de gemeente Valkenburg aan de Geul. Valkenburg zet hiervoor de krimpgelden in, groot circa € 110.000,-, die zij ontvingen van de provincie en die nog tot 31 december 2019 mogen worden besteed. Onder bepaalde voorwaarden.

Schets kloosterkerk aanpassingen

Reacties politieke fracties
Ondanks eerdere gesprekken hierover in de commissie Sociaal Domein kostte het de Valkenburgse raad toch nog een debat van circa anderhalf uur om deze ontwikkeling tot ‘Gemeenschapshuis voor het Centrum’ goed te keuren.
Math.Knubben (CDA) en Jef Kleijnen (VSP) herinnerden wethouder Remy Meijers (PGP) aan een brief van de Stichting Jeugdbeweging van 17 november 2017 om € 100.000,- ter beschikking te stellen voor het opknappen van De Erke aan de Burg.Henssingel. De gemeente nam hierop toendertijd geen duidelijk standpunt in en verwees naar de provincie die het verzoek weer afwees vanwege een ontbreken van een gemeentelijk standpunt. Een nieuwe aanvraag in november 2019 van deze Stichting brengt nu iedereen in tijdnood voor nieuwe besluitvorming omdat bij geen gebruik van deze krimpgelden voor 1 januari 2020 het bedrag weer teruggegeven moet worden aan de provincie.
Niels Dauven (AB) pleitte voor beide opties en in een scherp debat met wethouder Remy Meijers door Math.Knubben (CDA) zegde de wethouder hem toe alsnog in gesprek te gaan met de Stichting de Erke.
Jef Kleijnen (VSP) sprak daarop in scherpe bewoordingen nog eens de wethouder aan op de te verwachten parkeerproblematiek in de Steenstraat en bij de Kloosterkerk evenals Pat-Jos Huisman (PGB) die specifiek invalide-parkeerplaatsen aansprak. Ook hierop zegde de wethouder toe om met de eigenaar van het aanliggende terrein in gesprek te gaan.
Corry Fulmer (PGP) wilde vooral het risico uitsluiten dat er om welke redenen dan ook nog meer geld bij moet en ook Wim Weerts (AB) paste voor het afgeven van een blanco cheque na gehoord te hebben dat de zoldervloer slecht was.
Algemene stemmen aangenomen
Ondanks stemverklaringen van diverse politieke partijen werd vervolgens het voorstel om de krimpgelden ter beschikking te stellen van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland voor de aanpassing en inrichting tot o.a. gemeenschapshuis met algemene stemmen aangenomen.

← Vorig bericht

Jeugdorkest Walram's Genootschap in Nachtmis van Banneux   

Nieuwe invulling schoolgebouw in Schin op Geul

Volgend bericht →