Koningin Wilhelminafonds dankt gulle gevers !

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Koningin Wilhelminafonds dankt gulle gevers !

De door het Koningin Wilhelminafonds gehouden collecte in het kader van de kankerbestrijding werd door de dames en heren collectanten

€ 6964,86 opgehaald.

Het bestuur van het K.W.F. is tevreden met het resultaat en dankt alle gevers. Kanker is ons aller zorg! is hun motto.

← Vorig bericht

Volgende week beslissing over Brede School in Plenkertstraat

VVV-Zuid Limburg bestaat 125 jaar

Volgend bericht →