Koninklijke erepenning voor Fanfare St. Cornelius Schin op Geul

Voorpagina » Toerisme » Koninklijke erepenning voor Fanfare St. Cornelius Schin op Geul

Vrijdag 20 september ontving fanfare St. Cornelius uit Schin op Geul de Koninklijke Erepenning bij gelegenheid van het eeuwfeest. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum heeft Zijne Majesteit de Koning de Koninklijke Erepenning toegekend aan de fanfare die vrijdag door burgemeester Jan Schrijen werd uitgereikt. Dat gebeurde tijdens de receptie
door burgemeester Jan Schrijen, hij eerde de fanfare voor haar bijzondere verdiensten.
Cement van dorpsgemeenschap
De fanfare St. Cornelius bestaat uit een fanfare orkest, drumband en percussiegroep en een jeugdorkest. De fanfare is lid van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Fanfare St. Cornelius speelt sinds 1975 in de eerste afdeling. Zij is één van de weinige korpsen met drie landskampioen wimpels. De fanfare is een prominente vereniging in Schin op Geul. Generaties lang hebben de leden een sterke onderlinge band en vormen het cement van de dorpsgemeenschap. Belangrijke gebeurtenissen in Schin op Geul worden muzikaal opgeluisterd, zoals de jaarlijkse processies in Schin op Geul en Oud-Valkenburg, begeleiding van communicanten, de schutterij bij het koningsvogelschieten, de oranje optocht op Koningsdag en de dodenherdenking op 4 mei. Ook neemt de fanfare deel aan concerten in de regio en is zij lid van de muziekfederatie “De Geulvallei”.

oorkonde

Koninklijke Erepenning
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen of instellingen dan wel aan sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. De Erepenning wordt slechts verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar van de vereniging of instelling.
Foto’s Hein Reuters, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Herstelwerk aan straatwerk op het Walramplein

Fietser botst tegen taxibusje op Cauberg

Volgend bericht →