Kosten Stedenband Yang-JO en Valkenburg verdrievoudigd

Voorpagina » Toerisme » Kosten Stedenband Yang-JO en Valkenburg verdrievoudigd
Na eerdere kritische opmerkingen in de gemeenteraad over een opgelopen kostenpost van € 15.000 naar € 45.000 voor het aangaan van deze jumelage, ging men nu met algemene stemmen akkoord over het aangepaste raadsvoorstel.
De komende 3 jaar wordt € 10.000 per jaar vrijgemaakt uit het evenementenbudget en eenmalig € 15.000 vast te stellen bij de behandeling van de kaderbrief in juli a.s.
Wim Weerts (AB) vroeg nog of hier ook het profijtbeginsel kon worden toegepast waarop wethouder Vermeer bevestigend antwoordde.
Harrie Trimbos (VVD) deelde mede dat hij aangesteld was om subsidies op te halen bij de EU voor Zuid-Limburg. Omdat China nu hoog op de Europese agenda staat, zal hij zeker hierover nader aan de raad kunnen berichten. Wel stelde hij vast dat de ontvangen subsidies in dit dossier niet door hem werden verdeeld.
KLIK HIER voor meer te lezen over de verdrievoudiging van het budget.
← Vorig bericht

Wethouder Meijers licht personeel Polfermolen in

Hammer Sportzone Limburg

Volgend bericht →