Meer kosten voor sloop pand Zink

Voorpagina » Toerisme » Meer kosten voor sloop pand Zink
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul
gaat opdracht geven het pand Zink in de tweede week van januari te slopen. Nadat de attributen van Santa’s Village zijn verwijderd. Met de hieraan verbonden kosten overschrijdt het college het eind 2015 door de gemeenteraad vastgestelde bedrag van € 245.000,- voor de nodige onderzoeken, (juridische) advieskosten, het bouwrijp maken van de drie verkochte percelen grond (dus ook sloop pand Zinken) etc. De overschrijding bedraagt op dit moment ongeveer € 31.000,-.
Deze tegenvaller zal wel weggewerkt worden via de legesinkomsten die de gemeente krijgt van de investeerder bij het afgeven van de vereiste vergunningen voor de (her)bouw van Croix en de dependances Theodoor en Louis. Als deze legesinkomsten tenminste nog toereikend zijn. Want deze zijn ook al gebruikt om het bedrag van € 245.000,- te kunnen verrekenen. De raad gaf voor deze constructie eind 2015 toestemming.
Bij de verkoop van de gronden benodigd voor de (her) bouw van Croix, Theodoor en Louis leed de gemeente een verlies van € 186.375,-  Daarvoor waren deze gronden overigens al
in boekwaarde verminderd. Om dit tekort enigszins af te dekken heeft de provincie Limburg
de gemeente Valkenburg aan de Geul wel een bijdrage van € 300.000,- gegeven.
Foto archief TV Valkenburg
← Vorig bericht

Audrey Stevens valt in de prijzen

Prinsenbal van de Oud Prinsen en Ministers

Volgend bericht →