Krediet voor uitbreiding OBS Broekhem is nu definitief

Voorpagina » Nieuws » Krediet voor uitbreiding OBS Broekhem is nu definitief

Tijdens de raadsvergadering van 11 oktober 2021 ging een meerderheid van de raad akkoord met de verstrekking van een voorlopig krediet van € 622.164,- voor uitbreiding van de openbare basisschool in Broekhem met twee klaslokalen, € 25.550,- voor leerpakket en meubilair en € 10.000,- voor het bouwrijp maken van de grond. Bovendien wordt door de gemeente een perceel ter grootte van 175 m2 gratis ter beschikking gesteld voor deze uitbreiding. TV Valkenburg publiceerde dit op 13 oktober 2021.

Prognoses leerlingenaantallen 
In 2021 ging men uit van een stijging van het aantal leerlingen van 136 in 2019 tot 155 in 2034. Die aantallen zou een uitbreiding van 175 m2 rechtvaardigen.  De prognose in 2022 ziet er anders uit: het aantal leerlingen blijft tot 2034 steken op 136. Bij deze aantallen is een uitbreiding van 121m2 voldoende. Toch heeft het College van Burgemeester en Wethouders het voorlopige krediet definitief gemaakt.  De gemeente wil namelijk niet blind varen op prognoses . Stel dat het aantal leerlingen toch gaat stijgen. In dat geval zou, indien nu besloten wordt met  een kleinere grote uitbreiding, een extra uitbreiding gerealiseerd moeten worden. Deze zal ongetwijfeld veel duurder uitvallen.

Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

Andy & Roy in de LVK-finale

Programma amateurvoetbal zondag 20 februari

Volgend bericht →