Krijgt Valkenburg een vredesvlam?

Voorpagina » Toerisme » Krijgt Valkenburg een vredesvlam?

Werkgroep Vredesvlam Valkenburg heeft een aantal stichtingen gevraagd om samen een draagvlak én de nodige fondsen te vinden onder de Valkenburgse bevolking en haar gasten voor het realiseren van een ‘Vredesvlam’ in hartje Valkenburg. Tijdens de kerstparades op woensdag (19-21 uur), zaterdag (19.30-21.30 uur) en vrijdag 23 december van (19.30-21.30 uur) wordt dit initiatief onder de aandacht gebracht.
Elke stichting wordt gevraagd om één avond voor hun rekening te nemen voor de verkoop van vredeshartjes en -wensjes bij de ‘Boom voor de Vrede’ op het Theodoor Dorrenplein.
De Vredesvlam moet een ‘Eeuwig brandende vlam’ worden in het hart van de stad, vlakbij de oude kerk en de nieuwe stadspoort en de brug, ooit helemaal kapotgeschoten door een vreselijke oorlog. Een Vlam van alle Vallekebergers en alle gasten om even bij stil te staan.
De werkgroep vraagt € 2,- per inwoner van Valkenburg aan de Geul maar iedere andere bijdrage is welkom op NL28 RABO 0136826490 t.n.v. Kunst- en Cultuurraad o.v.v. Vredesvlam.
De werkgroep bestaat uit waanemend-burgemeester Eurlings, pastoor Jansen, dominee De Reus, mw. R. Nijland, mw. T. Muurmans, en de heren H. Aussems, J. van Aken, M. Lahaije, J. Knubben en J. Smeets. Deelnemende stichtingen zijn Global Exploration, Stichting Senehasa en Sint Rafaël, Stichting Sevasangan en Kumari, Stichting Amigos de Brasil, Kadampa, Stichting Het Kruus op den Toren, Katholieke Geloofgemeenschap Valkenburg, Protestantse Gemeenschap Maas- en Heuvelland, Kunst- en Cultuur Raad, Stichting Steun ons Steunen. Scouting Valkenburg verzorgt vanaf afgelopen zaterdag de collecte tijdens de parades.
De onthulling van de vredesvlam is gepland op 21 september 2017.

← Vorig bericht

Democratie in discussie

Kunst en muziek in de Kloosterkerk Valkenburg

Volgend bericht →