Kritische blikken op Kaderbrief Raadsnota.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Kritische blikken op Kaderbrief Raadsnota.

Commissieleden EFT hebben in de juni-circulaire hun visies geuit op deze Kaderbrief.De komende drie jaren worden met een redelijk sluitende begroting afgesloten, maar PvdA en D66 maken zich zorgen over het structurele tekort van € 0,8 miljoen dat voor 2014 al geraamd staat. De partijen vragen zich af of het echt nodig is om een ‘Externe Coördinator Leefbaarheid’ aan te trekken, vanwege het hoge kostenplaatje dat hiermee gepaard gaat. In 2011 wordt € 745.000 gecashed uit de aandelentransactie Essent.
Onlangs heeft de gemeente, samen met de Provincie Limburg, het terrein van de voormalige brouwerij De Leeuw gekocht. Zowel de Provincie Limburg als de gemeente betalen ieder € 1,5 miljoen.
Ook de vele maatregelen die zijn genomen om het exploitatietekort van sportcentrum Polfermolen verder terug te dringen, beginnen vruchten af te werpen. De gemeentelijke exploitatiebijdrage is sinds 2008 gedaald met € 147.000,= naar € 600.000,= voor planjaar 2010.
Raadsbreed is een ondergrens voor de toeristenbelasting aanbevolen van 12 jaar, in plaats van de huidige 6 jaar. Dit zou de gezinsvriendelijkheid van met name de campings ten goede komen.
Voor PvdA en D66 ontbreekt de absolute noodzaak voor de investering van € 375.000 in 20111 voor reconstructie van de Grendelpoort. Het blijft de vraag of deze investering Valkenburg meer toeristen en derhalve ook meer inkomsten oplevert. Gevraagd wordt nu aan het college om in overleg te gaan met de provincie en GOMV, om de reconstructie op een later moment in te plannen, wanneer meer duidelijk is dat de Centrumplannen de gemeente geen verdere tegenvallers opleveren en de financiële positie van Valkenburg dit toelaat. PvdA en D66 stellen voor om hier eind 2014 over te beslissen.
De kaderbrief zal verder behandeld worden in de raadsvergadering van 4 juli a.s.

← Vorig bericht

Uitzending gemist?

Ook op het Walramplein zijn er kids-activiteiten.

Volgend bericht →