Blijft het bij anderhalf miljoen meer voor Leeuwterrein?

Voorpagina » Toerisme » Blijft het bij anderhalf miljoen meer voor Leeuwterrein?
In dagblad de Limburger wordt projectontwikkelaar Wyckerveste de “stadiondokter” genoemd. Op nu al drie plaatsen – Kerkrade, Zwolle en Leeuwarden – ontwikkelt hij met behulp van bouwmarkten, bioscopen en allerlei andere willekeurige bedrijven voetbalstadions.
In Valkenburg aan de Geul moet Wyckerveste het de Leeuwterrein ontwikkelen. Met spanning wordt door de inwoners uitgekeken of “dokter” Wyckerveste de patiënt de Leeuw tot een nieuw, voor de gemeenschap wenselijk leven weet te brengen. En zo ja, welk recept de dokter daarbij voorschrijft. Patiënt de Polfermolen kreeg als recept een veranderingskuur mee die zowel door het college als de raad werd verworpen.
Financieel en maatschappelijk onaanvaardbaar!
Zoals in de echte medische wereld de ziektekosten steeds maar blijven stijgen, zo lijkt ook het de Leeuwterrein steeds meer financiële ondersteuning van de plaatselijke gemeenschap te vragen. In de Kadernota, recent aan de gemeenteraad gepresenteerd, schrijven burgemeester en wethouders nog dat zij medio juni – wethouder Vankan spreekt intussen van “kort voor of kort na de zomer” – pas het definitieve bod krijgen van de projectontwikkelaar. Het college heeft wel een “update ontvangen van de businesscase”. En deze sluit op een onrendabele top die groter is dan het bedrag dat vóór de aanvang van het traject in 2012 was voorzien.
Extra financiële injectie
Was er tot nu toe een eenmalige bijdrage van de gemeente gevraagd van € 1,5 miljoen, nu wordt er een bijdrage van € 2,2 miljoen verwacht. Ook moet er grof geraamd een gemeentelijk bedrag van € 750.000,= op tafel gelegd worden voor de aanleg en het beheer van alle voor het plan noodzakelijke parkeerplaatsen. Het college stelt de raad voor een en ander als nieuwe prioriteit te zien. Zodat er dus aanvullend € 1.450.000,= naar het de Leeuwterrein zal gaan.
De raad krijgt zo via het college de rekening van een nog lopend consult voorgelegd zonder dat de gemeenschap ook maar enig uitgewerkt zicht heeft op het recept dat de dokter uiteindelijk zal uitschrijven voor de Leeuw-patiënt.
Hoe verder?
Gaat de raad af op de blauwe ogen van het college of verlangt hij eerst kennis van de voorgestelde plannen? En moeten er geen voorwaarden gesteld worden bij het overmaken van dit bedrag om te garanderen dat dit gemeenschapsgeld enkel publieke voorzieningen dient? En moet voordat Wyckerveste deze bijdrage gaat inboeken de gemeenschap geen gelegenheid gegeven worden te reageren op het recept en de kwaliteit/aard van de voorgeschreven geneesmiddelen?
Het afgeven van deze blanco cheque voordat ook maar enig inzicht in de voorgeschreven medicijnen verkregen kan worden past niet in deze tijd van mondigheid van de (vertegenwoordigers van de) patiënt.
Tot slot moet de raad zich af vragen of het nu instemmen met de in de Kadernota opgenomen passage voor de dokter niet een toezegging inhoudt die zo nodig op enig moment via de rechter kan worden afgedwongen. Bijvoorbeeld als het uiteindelijke recept of de daarin opgenomen geneesmiddelen geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. Zoals bij de patiënt de Polfermolen.
← Vorig bericht

Phily Geraards-Slenter naar World Transplant Games

Pop-up galerij in de Geulpoort

Volgend bericht →