Lekker op stap in het Beneden-Geuldal

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Lekker op stap in het Beneden-Geuldal

Excursie Stichting het Limburgs LandschapDe natuurgebieden van Het Limburgs Landschap zijn allemaal opengesteld voor wandelaars.
Om bezoekers te attenderen op bijzonderheden worden er ook excursies georganiseerd.
Er staat weer een interessante excursie op het programma.
Landschapsvorming en natuurontwikkeling in Ingendael en Bergse Heide
Op zondagochtend 4 maart kunt u, onder begeleiding van een Geuldalgids van Stichting het Limburgs Landschap, een wandeling maken door Ingendael en het aangrenzende hellingbosgebied de Bergse Heide. Tijdens deze wandeling zal er aandacht zijn voor landschapsvorming en natuurontwikkeling.
De Maas in het Geuldal
Het Zuid-Limburgse heuvelland is geologisch gezien een plateaulandschap. Dit landschap, dat deel uitmaakt van het Ardenner Massief, wordt al zo’n 5 miljoen jaar lang geleidelijk opgeheven zodat er een hellingshoek ontstaan is van het zuidoosten aflopend naar het noordwesten. De Maas en haar zijrivieren en zijbeken zijn van oudsher de landschapsvormers geweest. De voortdurende opheffing van zuid-oost Limburg, deed de Oermaas als het ware afglijden naar het noordwesten. Ze moest zich hierdoor dieper insnijden en zocht na verloop van tijd zelfs een heel nieuw dal op ten westen van de zogenaamde Eilanden van Noorbeek en Ubachsberg: het dal van de West-Maas. Het afglijden van de Maas naar het noordwesten geschiedde sprongsgewijs, parallel met de niet helemaal geleidelijk verlopende opheffing van de Ardennen. Hierdoor zijn erosieterrassen ontstaan. Vooral de overgangen van het ene terras naar het ander zijn in het plateaulandschap goed te zien. Deze steilranden zijn doorgaans met bos begroeid.
Natuurlijke begrazing in het Geuldal
Van nature was het Geuldal het domein van grote grazers zoals ree, edelhert, rund, bever, paard en wild zwijn. De meeste van deze dieren zijn al lang geleden uit het gebied verdwenen. Nu lopen er langs de Geul weer kleine aantallen halfwilde paarden en runderen: Koniks en Galloways. In het hellingbos aan de zuidzijde van de Geul leven ook nog reeën. Grazers zorgen in de natuur voor afwisseling, ze houden de bosontwikkeling ‘in toom’: de dieren eten jonge boompjes en ‘schillen’ ook oudere bomen. Toch houden de grazers de bosgroei niet helemaal tegen, want ze komen niet overal even vaak. Op plaatsen waar ze weinig komen ontstaat struikgewas en bos, terwijl zich elders juist bloemrijke graslanden zonder struiken ontwikkelen. Deze variatie zorgt ervoor dat veel planten- en diersoorten zich thuis voelen in het gebied.
Hoelaat en waar?
De excursie start zondagochtend 4 maart om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Horecagelegenheid, Wolfsdriesweg 10 te Geulhem/ Berg en Terblijt.
De excursie is gratis en duurt ongeveer 2 uur. Denk aan stevig schoeisel en eventueel regenkleding.
Let op: in verband met de aanwezigheid van halfwilde koeien en paarden in het natuurgebied mogen honden niet mee met deze wandeling!

← Vorig bericht

Informatiemiddag voor (ex-)kankerpatiënten en naasten

Bestuursoverdracht bij Mannenkoor Walram

Volgend bericht →