Lekker op stap in het Beneden-Geuldal

Voorpagina » Nieuws » Lekker op stap in het Beneden-Geuldal

Op zoek naar de grote grazers.

Op zaterdagochtend 5 mei kunt u met de boswachter meewandelen door het natuurontwikkelingsgebied Meerssenerbroek en het aangrenzende hellingbosgebied De Dellen. Tijdens deze excursie wordt uitgebreid aandacht besteed aan natuurontwikkeling en grote grazers. In het gebied grazen Galloway-runderen. Dit winterharde koeienras heeft inmiddels de wintervacht weer verloren. Er lopen kalfjes van verschillende leeftijden in de kudde. In terreinen waar grote grazers lopen dient u altijd extra voorzichtigheid te betrachten. U mag de dieren niet te dicht naderen en voeren is uit den boze. Omdat de ouderdieren hun kroost instinctief beschermen, kunnen ze nogal fel reageren op (vooral loslopende) honden. Toch is het aardig om de dieren van op gepaste afstand eens een tijdje te observeren.

Gebiedsbeschrijving

De Dellen en het Meerssenerbroek (92 ha) liggen ten zuiden van Meerssen op de zuidelijke helling van het Beneden-Geuldal. Het gebied bestaat uit helling- en plateaubos, met in het dal bossen en graslanden langs de Geul en het Geulke. Zo’n afwisselend gebied heeft een positieve invloed op de dierenwereld. Het gebied is bijvoorbeeld ideaal voor dassen.

Grenzend aan het hellingbos van De Dellen ligt in het dal het vlakke Meerssenerbroek. De bodem bestaat er uit rivierklei die de Geul er gedurende duizenden jaren heeft afgezet. Tot een jaar of zeven geleden bevonden zich hier een populierenbos, graslanden en akkers. Nu is het aan de natuur teruggegeven en heeft zich op veel plaatsen spontaan bos gevormd.

Behalve begrazing speelt ook water een belangrijke rol in het gebied. De Geul meandert over geringe lengte langs het gebied, maar een oude molentak, het Geulke, loopt er midden doorheen. In 2000 heeft het Waterschap een verbinding gemaakt tussen het Geulke en de laagste delen van het Meerssenerbroek, waardoor in perioden met hoog water een deel van het Meerssenerbroek overstroomt.

Starttijd en vertrekplaats

De excursie start zaterdagochtend 5 mei om 9.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Restaurant / Pannenkoekenhuis De Nachtegaal, Gemeentebroek 6 te Meerssen.

De excursie is gratis en zal circa 2 uur duren. Denk aan stevige schoenen en zo nodig regenkleding.

Let op: in verband met de aanwezigheid van grote grazers in deze natuurgebieden mogen honden niet mee met deze wandeling!

← Vorig bericht

Groot paardenevenement in Schin op Geul

Tweede druk boek Sjierke Smeets

Volgend bericht →