Leverancier basalt wil niet meer leveren.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Leverancier basalt wil niet meer leveren.

Ander risico is minder opbrengst verkoop perceel.De firma Stone Base wil de contractueel vastgelegde levering van basaltstenen voor het centrumplan niet meer doen. Dat staat te lezen in een raadsinformatienota die vorige week verstuurd werd aan alle gemeenteraadsleden. Als reden geeft het bedrijf gestegen transportkosten en valutaschommelingen aan.

"De gemeente kan niet accepteren dat deze overeenkomst niet nagekomen wordt en zal dus nakoming afdwingen, desnoods via de rechter", aldus de informatie aan de raadsleden.

Er bestaat een risico dat de overeenkomst ontbonden moet worden. Dan ontstaat de situatie dat er een nieuwe openbare Europese aanbesteding dient plaats te vinden. Een eventueel financieel risico is nu niet goed in te schatten voor de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Indien de overeenkomst toch nagekomen wordt en wordt voor de hogere prijs voor de basalt en gestegen transportkosten betaald, dan dient duidelijk te zijn hoeveel die meerprijs bedraagt. Er zijn mogelijk nog meer risico’s op dit moment die aan de horizon opduiken.

Er bestaat een reële mogelijkheid dat de opbrengst van de verkoop van het perceel Crolla aan de Reinaldstraat minder zal zijn dan verwacht.

Met de Provincie wordt nu overlegd over de voorwaarden voor uitbetaling van de subsidie van € 6 miljoen voor het centrumplan. "Indien de Provincie niet nakomt om de kosten en de subsidie gelijk te laten lopen, dan kan dit betekenen dat de post rentekosten onder druk komt te staan", aldus de raadsnotitie.

← Vorig bericht

Uitzending gemist?

Het recht van de sterkste in Valkenburg?

Volgend bericht →