Lezing over ridder Dietrich von Palant.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Lezing over ridder Dietrich von Palant.

Dinsdagavond in hotel Monopole.Het het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, de kring Valkenburg en Heuvelland, organiseert dinsdagavond een lezing te verzorgen door Lou Heynens met als onderwerp: Een man met macht: Dietrich von Palant, ridder, Heer van Wittem, Hoogdrossaard van Valkenburg. Aanvang van de lezing 20.00 uur

Lou Heynens laat over zij lezing het volgende weten.
Ruim zestig jaar geleden publiceerde J.M. van de Venne (1891-1971) zijn befaamde De geschiedenis van Valkenburg, Zijn heeren en hun drossaarden (1951). De Rijksarchivaris besteedde daarin veel aandacht aan ‘Dirk van Pallandt’ hoogdrossaard van Valkenburg en Heer van Wittem. Ongewild bleven een aantal aspecten niet- of onderbelicht. Want de uit het Akense geslacht Von Palant afkomstige Dietrich was niet alleen de eerste heer van Wittem met die naam, maar hij stond bijvoorbeeld ook als raad en kamerheer in diensten van de hertogen van Bourgondië en behoorde zodanig tot de selecte categorie Mannen met macht (Prof. dr. Hans Cools). De historische en publieke betekenis van Von Palant ligt vooral in het feit dat hij in een roerige tijd zich een veelzijdig en kundig Bourgondisch bestuurder toonde. Lou Heynens heeft aan de hand van nieuw bronnenmateriaal een uitvoerig, kritisch en objectief biografisch portret van Dietrich von Palant geschreven dat dit jaar zal verschijnen in de bundel Biografische Portretten van Adel.

Niet leden zijn van harte welkom op deze lezing.

← Vorig bericht

Dames 1 HV IASON-teams op kampioenskoers.

Een 'stille' bomenkap langs de Rijksweg in Vilt?

Volgend bericht →