Spanningen in Limburg door hardnekkige Franse wetgeving

Voorpagina » Toerisme » Spanningen in Limburg door hardnekkige Franse wetgeving

In samenwerking met de Heemkundevereniging Galopia van Gulpen organiseert de Kring Valkenburg en Heuvelland van het LGOG een lezing door Kees Schaapveld over de conflicten rond kerkelijke wetgeving van Napoleon in Limburg.
De lezing vindt plaats in het Parochiehuis, Kapelaan Pendersplein 10 in Gulpen op dinsdag 11 juni om 20.00 uur. De lezing is ook toegankelijk voor niet leden. Entree vrije gave.
Nadat Noord- en Zuid-Nederland in 1815 in één koninkrijk waren verenigd, bepaalde de nieuwe Nederlandse grondwet dat Franse wetgeving geldig bleef tot daarover nader werd beslist. In 1801 hadden de paus en Napoleon een concordaat gesloten, dat werd uitgewerkt in een hele reeks wetten en decreten over de verhouding tussen de staat en de RK kerk. Het decreet van 1809 regelde in detail de bemoeienis van de overheid met de kerkfabrieken, waaronder de verplichting van gemeenten om de kerkfabrieken, waar nodig, financieel te ondersteunen. Na 1815 waren er verschillende politieke ontwikkelingen die de verhouding tussen staat en kerk beïnvloedden, zoals de Belgische afscheiding en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland.
Het decreet van 1809 bleef echter geldig, maar alleen in Limburg, tot groot ongenoegen van gouverneur Van der Does de Willebois (afbeelding). Het lukte pas in 1876 om het decreet buiten werking te stellen. Dat ging in Limburg met veel politieke spanningen gepaard. Dat waren in de eerste plaats binnenlandse spanningen tussen liberalen, conservatieven en ultramontanen, maar ook de invloed van internationale ontwikkelingen zoals de Italiaanse aanvallen op de Kerkelijke Staat, het eerste Vaticaanse Concilie, en de Pruisische Kulturkampf.

← Vorig bericht

V.V. Berg '28 strijdt voor promotie naar de vierde klasse

Tom Dumoulin geeft startschot Hammer Limburg

Volgend bericht →