X-NL-40155XX. Heb je eieren in huis met een code waar deze cijfers in voorkomen? Dan kun je ze maar beter weggooien. Het gaat om eieren die zoveel fipronil (een anti-luizenmiddel) bevatten dat het een acuut gevaar vormt voor de volksgezondheid, maakte de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) vandaag bekend.

De NVWA adviseert om eieren met de code X-NL-40155XX niet te eten. Het fipronil-gehalte in deze eieren is dusdanig hoog dat consumptie een acuut gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Het gaat om eieren van 1 producent. De eieren worden op dit moment teruggehaald uit de schappen. Consumenten wordt geadviseerd de eieren weg te gooien. Daarnaast zijn eieren aangetroffen met een fipronil-gehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid bij langdurige consumptie door kinderen. Ouders van kinderen wordt aangeraden om hun kind uit voorzorg voorlopig geen eieren met deze eicodes te laten eten. De eieren worden door pluimveehouders teruggehaald uit het handelskanaal onder toezicht van de NVWA.

Onderstaand een overzicht van de eicodes. Ieder ei bevat een eicode. Deze is gestempeld op het ei. Aan de hand van de 5  cijfers kunt u uw eieren controleren. Op de plaats van een X kan elk cijfer staan.

Eicode van eieren met acuut gevaar voor de volksgezondheid

X-NL-40155XX

Eicode van eieren met te hoog fipronil-gehalte voor kinderen

X-NL-41679XX
X-NL-42071XX
X-NL-42659XX
X-NL-42766XX
X-NL-43113XX
X-NL-43326XX
X-NL-43514XX
X-NL-43640XX
X-NL-43835XX
X-NL-43879XX

De gepubliceerde eicodes zijn tot op bedrijfsniveau.

De komende periode zullen steeds meer uitslagen van ei-monsters bekend zijn. De lijst op de site wordt aan de hand daarvan aangepast.