Limburgs Atletiekplan stimuleert sportdeelname

Voorpagina » Nieuws » Sport » Limburgs Atletiekplan stimuleert sportdeelname

En helpt daarmee talent op weg.Het Limburgs Atletiekplan is een plan van aanpak dat de positie van de Limburgse atletiekverenigingen en –stichtingen moet versterken. Het doel is dat meer Limburgers gaan sporten en dat atletiektalenten de kans krijgen zich te ontplooien. Het plan is maandag jl. aangeboden aan Odile Wolfs gedeputeerde Sport. Uiteindelijk streven de betrokken partijen er naar om meer Limburgse deelnemers op grote internationale toernooien te laten schitteren.
Onder het Limburgs Atletiekplan staan de handtekening van de Limburgse atletiek verenigingen: de Rens Blom Foundation, Maastrichts Mooiste, de Parelloop, de Venloop, Topsport Limburg, het Huis voor de Sport, de Atletiekunie en de Provincie Limburg.
Ter versterking van de Limburgse atletiek streven de betrokken partijen naar meer samenwerking, deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling. Dit vooral op onderdelen als sportstimulering, talentontwikkeling, (top)sportevenementen en vrijwilligerswerving.
Dit alles moet tot resultaat hebben dat meer mensen in aanraking komen met de atletieksport en het makkelijker wordt om talent te scouten en te begeleiden. Via die weg kan het aantal Limburgse deelnemers aan grote internationale toernooien toenemen. De betrokken partijen zijn verder van mening dat successen aan de top een stimulans vormen voor de breedte sport.

Gedeputeerde van de Provincie Limburg Odile Wolfs, die het Limburgs atletiekplan kreeg aangeboden door Jo Jeurissen, was erg ingenomen met de tot stand gekomen samenwerking.
Met een korte terugblik vertelde ze hoe de Provincie Limburg als eerste en enige provincie in Nederland tot de opstelling van de sportnota Limburg is gekomen waarin breedtesport en topsport vanuit de provincie gestimuleerd en ondersteund worden.
“Maar”, zei Wolfs, “we kunnen niet alle takken van sport bedienen. We moeten keuzes maken. We hebben dan ook besloten om te komen tot acht talentcentra in Limburg waarin we krachten bundelen en activiteiten bij elkaar brengen. Het Atletiekplan zoals dat vandaag (red. maandagavond) is gepresenteerd, is het eerste van in totaal acht plannen. Het is de bedoeling in 2007 nog drie plannen uit te werken en in te voeren. Om daarin te slagen is de bereidheid tot samenwerking een absolute voorwaarde. Bij die samenwerking gaat het dan niet alleen om de provincie maar ook om de gemeentes, de verenigingen, Topsport Limburg en het Huis voor de Sport”, aldus Wolfs. Ter ondersteuning van dit eerste initiatief overhandigde zij vervolgens een cheque ter waarde van € 25.000,- aan Jo Jeurissen namens de Provincie Limburg.
Ook Harry Peters – bestuurslid van de Atletiekunie – was maandag aanwezig bij de presentatie van het Limburgs Atletiekplan. Hij toonde zich een tevreden mens en niet alleen omdat Nederland afgelopen weekend met een bescheiden delegatie van tien atleten vier medailles won bij het EK indoor. Peters: “De Atletiekunie staat voor honderd procent achter dit plan. De kracht van de sport is samen dingen doen. Met dit plan doen we dat. Het komt niet alleen ten goede aan de sport maar ook aan de sporters.”
De interviews over het Limburgs Atletiekplan zijn terug te zien op www.limburg.nl/sport.

← Vorig bericht

De jeugd gaat op ontdekking in de natuur

Het dievengilde is weer op stap

Volgend bericht →