Lintjesregen in Valkenburg aan de Geul.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Lintjesregen in Valkenburg aan de Geul.

8 Inwoners worden Lid in de Orde van Oranje Nassau, één wordt ridder.Woensdag en donderdag reikte burgemeester Martin Eurlings 9 Koninklijke Onderscheidingen uit aan inwoners.

Jan Nix (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Vrijwilliger, mantelzorger en dorpsbewoner ‘pur sang’. Zijn vrijwillige inzet voor de medemens wordt door de mede-dorpsbewoners zeer gewaardeerd. Samen met zijn vrouw Annie zorgt hij voor zieken, ouderen en gehandicapten. Jan collecteert voor fanfare St. Cornelius en de parochie. Hij is al 25 jaar secretaris van het kerkbestuur van Oud-Valkenburg. Als koster is hij de drijvende kracht achter het onderhoud van kerk en pastorie. Hij is één van de initiators van jeugdclub Club77 en al meer dan 40 jaar betrok-ken bij de buitenkerststallen in Schin en Oud-Valkenburg.
Felix van der Linden (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
De persoonlijke inzet van Felix van der Linden kent vele varianten: ombudsman, vraagbaak, lid van de dorpsraad, mantelzorger en lid van het kerkbestuur. Een echte werker en vrijwilliger, die altijd klaar staat voor anderen en nooit te beroerd is om de handen uit de mouwen te steken. Hij is ruim 20 jaar penningmeester van het kerkbestuur van Oud-Valkenburg. Als kerkmeester van enorme betekenis voor het perfect in staat houden van het kerkgebouw, dat een rijksmonument is. Hij zorgt al jaren voor zijn gehandicapte dochter Marlie.
Lou van Kempen (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Sinds 1962 is Lou van Kempen actief bij het Koninklijk Walram’s Genootschap, waar hij met hart en ziel aan verbonden is. Zijn tomeloze inzet als lid, bestuurslid en president bij de afdelingen harmonie, drumband, mannenkoor en jeugdorkest zijn van grote waarde. Hij was de grondlegger van de Kerstmarkt in de gemeentegrot en voorzitter van ondernemersvereniging Boete de Poort. Zijn inzet voor het Valkenburgs verenigingsleven en de toeristische ontwikkeling van ons Geulstadje verdient een dikke pluim!
Wim Westerhof (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Wim Westerhof heeft de afgelopen 12 jaar met veel inzet en passie zijn raadslidmaatschap voor de VVD ingevuld. Naast zijn gedegen kennis van dossiers heeft hij ook steeds een sterke betrokkenheid getoond met maatschap-pelijke ontwikkelingen. Vorig jaar in februari heeft hij het stokje van het raadslidmaatschap overgedragen. Wim is al jarenlang bestuurslid van de Protestantse Kerk en op toerbeurt koster.
Richard Curfs (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Richard Curfs is bij uitstek een persoon waar de verenigingen in Berg en Terblijt trost op zijn. Vorig jaar was hij 25 jaar lid, 2×11 jaar voorzitter en oud-prins van CV De Spoetnikkers. Hij is de drijvende kracht en motor van deze vereniging. Zonder zijn energie en niet aflatende inzet zou carnaval in Berg en Terblijt een heel andere betekenis hebben. Ook bij VV Berg ’28 kunnen ze Richard als begeleider van het eerste elftal en enthousiaste vrijwilliger niet missen. En wat zou de kerstmarkt in de Fluweelengrot zijn zonder de coördinatie aan de toegang door Richard?
Annemie van Weers-Becker (Lid in de Orde Oranje Nassau)
Annemie van Weers-Becker verricht sinds 1982 vrijwilligerswerk. Sinds de oprichting van de bibliotheek Berg, ruim 30 jaar geleden, verricht zij daar vol overgave en met veel enthousiasme haar vrijwilligerstaken. Haar grote mate van betrokkenheid uit zich door de uitstekende wijze waarop zij de bibliotheekbezoekers voorziet van informatie en advies. Zeer actief is zij bezig met de begeleiding van de basisschooljeugd om zo het leesplezier bij de jongeren te bevorderen. Als ‘zonnetje in huis’ is haar persoonlijke inzet voor de bibliotheek van onschatbare waarde.
Jan Wortmann (Ridder in de Orde van Oranje Nassau)
Het enorm omvangrijke cv van Jan Wortmann getuigt van een zeer actieve persoon en altijd bereid tot het juridisch ondersteunen en adviseren van personen en organisaties. Zelfs na zijn pensioen is hij jarenlang aan de rechtbanken actief gebleven is diverse projecten. Hij toonde grote inzet op het gebied van cultureel, religieus en kunstzinnig bestuurs- en advieswerk. Als beschermheer van schutterij St.Martinus Houthem is hij een onmisbare adviseur die de schutterij in staat stelt om in moderne tijden een ruim 4 eeuwen oude schutterij en haar tradities in stand te houden.
Julia Ubags-Muijters (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Julia Ubags is al dertig jaar werkzaam als vrijwilligster in de bibliotheek Berg en Terblijt. Haar grote passie ligt van-uit haar onderwijsachtergrond bij het jeugdbibliotheekwerk. Zij heeft op dat terrein kwalitatief gezien een aanzienlijke meerwaarde. Kinderen met leesproblemen krijgen bij haar bijzondere aandacht. Aan de uitleenbalie is zij een ver-trouwd gezicht en vraagbaak voor iedereen.
Fini Bakker (Lid in de Orde van Oranje Nassau)
Sinds dertig jaar is Fini Bakker met enorme inzet aan het werk in de bibliotheek Berg en Terblijt. Fini is bibliothecaris en stort zich vol overgave op de vele taken die zij verricht. Zij is enorm betrokken en functioneert als de motor van de bibliotheek. Zij heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen en staat de medewerkers graag met raad en daad bij. Een echte duizendpoot. Niet voor niets wordt vaak gezegd dat het beter is om voor haar een bed in de bibliotheek neer te zetten.

KLIK HIER om de foto’s te zien in het fotoalbum.

Foto’s Pierre Volders, Tv Valkenburg © 2013

← Vorig bericht

Judoclub Kano op diverse fronten actief.

Koningsspelen in Valkenburg aan de Geul.

Volgend bericht →