Lloyd Wagemans spreekt voor eerst in openbaar

Voorpagina » Toerisme » Lloyd Wagemans spreekt voor eerst in openbaar

Nieuwbakken raadslid voor de Seniorenpartij Lloyd Wagemans sprak na het afleggen van de belofte voor het eerst in het openbaar over zijn beslissing om toch toe te treden tot de gemeenteraad. Hij zal als vertegenwoordiger de standpunten van de VSP verkondigen. Een aparte situatie omdat het verkiezingsprogramma van deze nieuwe partij nog niet is vastgesteld.
Wagemans werd zelf verrast door het bericht van de griffie om de raadszetel die D66 raadslid Alita Hidding had opgezegd in te vullen. Wagemans betitelde de ontstane situatie rond het verdwijnen van D66 als ‘het lamleggen van D66’. Dat kwam Wagemans op de eerste reactie vanuit de raad te staan. “Ongepast”, aldus het CDA. Wim Weerts van Algemeen Belang tekende protest aan dat de VSP zitting neemt in de raad zonder dat de kiezer zich hierover heeft uitgesproken. VVD sprak der wens uit dat de kiezer een ‘straf’ hierover zou uitspreken. De overige partijen deden het zwijgen erover.
Wagemans en Silvertand nemen vanaf vandaag beide zitting in de gemeenteraad. “Ik heb er veel zin in. Mijn gezondheid laat ’t nu toe”, aldus Wagemans. Knubben gaf Wagemans nog mee dat er wel een keuze was: Wagemans had kunnen afzien van de raadszetel ten voordele van D66.
Zondag antwoord Lloyd Wagemans in het programma TV Valkenburg Vandaag over zijn redenen om tot de raad toe te treden.
Namens de gehele gemeenteraad sprak de nestor van de raad – Math. Knubben – onderstaande tekst uit richting Alita Hidding, het afscheid nemende D66-raadslid.
 
Beste Alita,

Graag en van harte wil ik je namens de hele raad feliciteren met je nieuwe functie van commissaris in de Raad van Toezicht van Wonen Zuid en je alvast heel veel succes toewensen in je nieuwe baan.
Wij hopen en rekenen erop dat je in deze woningcorporatie ook een bijdrage kunt blijven leveren aan het welzijn van burgers van onze gemeenschap.
Je inzet tijdens de afgelopen periode als raadslid en fractievoorzitter van D66 was zinvol en betekenisvol, waarvoor onze collegiale waardering en dank.
Die waardering geldt zeer zeker niet voor de wijze waarop de opvolging naar we vernemen geregeld gaat worden. Niet de door D66 beoogde opvolger wordt in de gelegenheid gesteld je werk voort te zetten, maar een voormalig D66-lid, inmiddels onderdeel uitmakend van een recent opgerichte seniorenpartij is voornemens de zetel die D66 toekomt te kapen. Die truc gaat hij blijkbaar, samenspannend met zijn nieuwe politieke vrienden en een zittend raadslid tijdens deze vergadering uithalen, daarmee alle normen van normale politieke verhoudingen negerend. En wat minstens zo kwalijk is: daarmee democratische spelregels en de uitspraak van lokale kiezers volkomen aan zijn laars lappend.
Alita, je heb je ingespannen een team van steunfractie en -commissieleden om je heen te verzamelen, waarvoor onze waardering. Kwalijk en onbegrijpelijk is het dan dat de kieswet het in een land als Nederland toestaat dat een democratische partij via slinkse weg beroofd wordt van een zetel in deze raad die door inwoners van onze gemeente via verkiezingen aan jullie is toegewezen en daarmee een democratisch gekozen vertegenwoordiging geelimineerd wordt.
Alle partijen vertegenwoordigd in deze raad zijn ervan overtuigd dat deze kaping slechts van korte duur zal zijn en onze mondige burgers op 21 maart komend jaar deze overval zullen afstraffen.
Wij, de zittende fracties in deze raad, ervaren plaatsvervangende schaamte voor wat zich hier dreigt af te spelen. Wat een van de hoogtepunten van de lokale democratie moet zijn, de jaarlijke begrotingsbehandeling, wordt hier door politiek onfatsoen verpest. Laat de veroorzakers hiervan beseffen dat het hier niet om een spelletje gaat, maar om het serieus vertegenwoordigen van de locale gemeenschap en opkomen voor hun belangen in plaats van persoonlijke belangen.
Op de hoofdrolspelers, de Valkenburgse seniorenpartij en hun beoogde kandidaten, doe ik namens alle fracties in deze raad een beroep om de democratische spelregels te eerbiedigen en de normen van politiek fatsoen alsnog in acht te nemen. Mocht deze oproep niet beantwoord worden, laat betrokkenen zich dan realiseren dat een afgelegde eed of belofte daarmee inhoudsloos wordt.
Alita, jou en je team, dat je rond het gedachtengoed van D66 hebt verzameld, wens ik namens de zittende fracties in deze raad alle goeds en succes toe voor de toekomst. Het gaat jou en jullie goed!

 
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Zwerfvuil is een grote ergernis bij velen

Mirlitophile opent nieuwe vastelaovesseizoen

Volgend bericht →