Maandag 18 april tussen 16.00 en 19.00 uur moet het druk worden in hotel Lahaij in Houthem-Sint Gerlach. Want dan kan daar het nodige bereikt worden als het gaat om de herinrichting van de oude provinciale weg door Houthem inclusief de Stationstraat, het zuidelijk deel van de spoorwegovergang.

Er zijn al ambtelijke plannen: brede trottoirs en hoogwaardig bestratingsmateriaal en een eenduidig wegbeeld voor de weggebruiker. Ook vinden er nu al een aantal onderzoeken plaats: bodem, fundering, archeologie, inmetingen en rioolreinigingen of rioolvervanging.
En er komt een regenwaterriool vanuit de Vauwerstraat richting het gebied Ingendael.

Maar……zegt wethouder Vankan (AB) in een informatiebulletin aan de gemeenteraad:
“Op basis van de uitkomsten van de inloopavond op 18 april wordt het schetsplan definitief gemaakt en aanbesteed”. Dus…….

De planning is dat de aanbesteding rond de bouwvakvakantie wordt gehouden zodat de daadwerkelijke uitvoering dan de eerste week van september 2016 kan starten.

Deze week ziet u in het programma TV Valkenburg Vandaag een kort item over de informatiebijeenkomst in Houthem.

Klik op deze link: https://tvvalkenburg.tv/wp-content/uploads/2016/04/2016-04-12-Herinrichting-provinciale-weg-Houthem.pdf om het informatiebulletin in zijn geheel te lezen.