Nog vier weken en dan gaat de ondergrondse parkeergarage Aan de Kei in het Valkenburgse centrum open. Projectleider Hart voor Valkenburg, Jos Bauer, meldt TV Valkenburg dat maandag 25 juli de opening zal plaatsvinden en de ingebruikname van deze parkeergarage.

Daarmee is nog geen duidelijkheid omtrent het opleveren van het gehele woon- en winkelcomplex Aan de Kei. Volgens Bauer is er wel een einddatum genoemd: “In de samenwerkingsovereenkomst tussen Hurks en de gemeente Valkenburg aan de Geul is opgenomen dat de bouwtijd voor Aan de Kei (woningen gereed, winkels open en P-garage geopend) 2 jaar bedraagt”. In maart 2014 zijn de bouwwerkzaamheden gestart. Anderhalf jaar daarvoor zijn de afbraak werkzaamheden van de winkels aan de Louis van de Maesenstraat en de Dr.Erensstraat begonnen.

Er was onduidelijkheid gerezen tijdens een radio-interview waarin CDA-raadslid Gerti Silverentand beweerde nergens een ‘fatale einddatum’ voor de bouw van Aan de Kei in de stukken aan te treffen. Jos Bauer hierover: “Dit is onjuist”, deelde Jos Bauer desgevraagd mee aan TV Valkenburg.

Foto Hans Janssen, D66, © 2016