Maandag begin plaatsing nieuwe Geulbrug.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Maandag begin plaatsing nieuwe Geulbrug.

Afbouw klaar voor start bouwvakantie op 16 juli a.s.Maandag start de plaatsing van de nieuwe Geulbrug in het centrum. Aannemer van Beers plaatst dan het nieuwe frame van de brug. De nutsbedrijven verplaatsen tussen 4 en 8 juni de kabels en leidingen van de baileybrug waarop ze momenteel tijdelijk zijn aangebracht, naar het frame van de nieuwe brug.
Tussen 11 en 15 juni worden rioolputten geplaatst waarop het nieuwe riool zal worden aangesloten. De putten worden geplaatst op de kruising Bogaardlaan, Grotestraat, Pelerinstraat.
Vanaf 18 juni wordt gestart met de afbouw van de brug en het afmaken van het straatwerk rondom de brug. Naar verwachting zal de brug in gebruik worden genomen voor Bouwvak-Zuid start 16 juli a.s.
Rioleringswerkzaamheden St. Pieterstraat / Dr. Erensstraat
De rioolwerkzaamheden worden voortgezet in de Dr. Erensstraat. Het kruisingsvak met de St. Pieterstraat en de sleuven waarin het nieuwe riool al is aangebracht in de Dr. Erensstraat zullen zo spoedig mogelijk worden gevuld, om het werkgebied tussentijds zo publieksvriendelijk mogelijk af te werken.
Aan het einde van het nieuw aangebrachte asfalt op de kop van de St. Pieterstraat, achter de basaltscheidingsband, ligt nog een strook onverhard materiaal (t.h.v. boerderij Kengen). Na overleg met de aannemer is besloten deze strook niet te asfalteren maar te voorzien van basalten tegels, zodat op termijn als de straat met basalt wordt afgewerkt, hier een mooie aansluiting kan worden gemaakt.
Aanleg parkeerterrein Villa Via Nova
Op donderdag 31 mei 2012 is asfalt gelegd op het tijdelijke parkeerterrein Villa Via Nova. De komende weken wordt het terrein verder afgewerkt met parkeervakken en hekwerk. Er wordt naar gestreefd het terrein eind juni open te stellen voor parkeerders.
Nutsbedrijven in centrum
De nutswerkzaamheden hoek Wilhelminalaan, Jan Deckerstraat, Lindenlaan en Passage worden voortgezet. Winkels en woningen blijven toegankelijk via loopschotten. De kabel- en leidingwerkzaamheden worden voortgezet op het Theodoor Dorrenplein.
Foto’s Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2012

← Vorig bericht

Dreigende sluiting peuterspeelzaal Schin op Geul.

Autobranden moeten stoppen vindt PPGV.

Volgend bericht →