Maatregelen tegen overlast grote voertuigen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Maatregelen tegen overlast grote voertuigen

Op het GrendelpleinBegin juni heeft wethouder Jef Kleijnen een gesprek gehad met de ondernemers van het Grendelplein over de overlast veroorzakende grote voertuigen.
Deze, meestal grote landbouwvoertuigen, en vrachtwagens, rijden met hoge snelheid door dit smalle deel van Valkenburg. “Genoemde voertuigen komen regelmatig in aanraking met wegmeubilair, zoals verkeersborden en lichten, naast de weg”.
Verder wordt in de brief, die naar alle bedrijven is verzonden waarvan bekend is dat hun voertuigen regelmatig via het Grendelplein rijden, “de vrees geuit dat binnenkort ook wel eens een voetganger geraakt zou kunnen worden”.
Het Grendelplein is nu eenmaal een druk bereden weg waar voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer ook deel van uitmaken.
“Het wordt besproken in de verkeersadviescommissie, waarin ook de politie zitting heeft. Ik zal dan het verzoek bij de politie neerleggen om handhavend op te treden op en rond het Grendelplein”.
Kleijnen zegt dat het verkeer betreft dat via de Daalhemmerweg en via de Cauberg door het smalle centrum zijn weg zoekt.
“Ik heb de bedrijven gevraagd zo veel mogelijk het Grendelplein te mijden”.

← Vorig bericht

Mega-schutterij bij LSO-jubileumconcert

Nieuw zebrapad in Geneindestraat?

Volgend bericht →