Majeure projecten op losse schroeven?

Voorpagina » Toerisme » Majeure projecten op losse schroeven?

Twee majeure projecten in de gemeente Valkenburg aan de Geul staan op losse schroeven. Raadslid Thomas Brune van het CDA heeft ontdekt dat Gedeputeerde Staten in augustus een besluit genomen hebben inzake natuurcompensatie in de dossiers van de Ignatiusvallei (lees Boslust, red.) en het natuurontwikkelingsgebied achter gemeenschapshuis Cascade in Vilt is vereist. Het college van B&W is op de hoogte van dit besluit maar heeft verzuimd om de gemeenteraad in te lichten.

Thomas Brune CDA

Door eigen onderzoek van Brune is het besluit op de proppen gekomen in de raadsvergadering van afgelopen maandag. Hij stelde er vragen over. Het college kon geen duidelijke antwoorden geven. Het college wil het besluit eerst onderzoeken en op een later tijdstip er op terug komen.
Marij Verheggen Penders CDA

Raadslid Mary Verheggen – ook van het CDA – zei in het radioprogramma Valkenburg Actueel – dat door deze eis van compensatie beide projecten op losse schroeven kunnen komen te staan. Ook Verheggen wacht af waarmee het college komt.
Het niet tijdig of volledig inlichten van een gemeenteraad is in de landelijke politiek een doodzonde. In Valkenburg aan de Geul worden blijkbaar andere maatstaven gehanteerd. Op dit niveau wordt de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Dat blijkt ook uit het achterwege blijven van enige reactie van de overige politieke fracties.
De raad is het hoogste orgaan binnen een gemeente en controleert het college van b&w. De raad geeft daarnaast opdrachten aan het college om besluiten uit te voeren en/of voor te bereiden. Om dit te doen stelt de gemeenteraad geld/budget ter beschikking.

← Vorig bericht

Toneelvereniging Vilt brengt nieuw blijspel op de planken

TV Gids vanaf zondag 7 oktober

Volgend bericht →