Marlies Goldsmits-Brouns voorgedragen.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Marlies Goldsmits-Brouns voorgedragen.

Als plv. korpschef politie.De Korpsbeheerder van de Regiopolitie Limburg-Zuid draagt de gemeentesecretaris van Sittard-Geleen, Mr. M.E.J. (Marlies) Goldsmits-Brouns, voor als kandidaat voor de functie van plaatsvervangend korpschef van de Zuidlimburgse politie.
Ze wordt de eerste vrouw in de top van dit korps en volgt de heer W. van Haaren op, die zijn functie volgend jaar neerlegt vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Marlies Goldsmits-Brouns (53), geboren in Heerlen, begon haar carrière in 1972 bij de Limburgsche Maatschappij voor Gasdistributie (Limagas, later Essent). Ze was er onder andere directiesecretaris.
Vervolgens werkte ze – laatstelijk als directeur van de sector Burgers en Samenleving – ruim negen jaar bij de gemeente Roermond. In 2001 stapte ze over naar de gemeente Sittard-Geleen, waar ze sinds 2005 leiding geeft aan de ambtelijke organisatie.Met de voorgenomen benoeming van mevrouw Goldsmits-Brouns komt de politie in Zuid-Limburg ook tegemoet aan de wens van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken om meer vrouwen in de top van de Nederlandse politie-organisatie aan te stellen.
Voordat haar benoeming door de minister kan worden bekrachtigd, moeten ook de Limburgse Commissaris van de Koningin en het College van Procureurs-Generaal van het Openbaar Ministerie hun fiat aan de voordracht van Marlies Goldsmits-Brouns geven.
Ze kan op 1 november bij de politie beginnen.

← Vorig bericht

Mogelijkheid uitbreiden parkeren in garage?

Bewoners richten een stichting op.

Volgend bericht →