Maternuspoort……

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Maternuspoort……

Laatste restauratie dateert uit 1948.Een van de meest vervallen monumenten in deze gemeente is het Maternuspoortje in de Maternusstraat, een zijstraat van de Berkelstraat. Jef Kleijnen van de PPGV vestigt nogmaals de aandacht op de deplorabele staat van het poortje. Hieronder leest u de volledige brief van de PPGV:
Raadsfractie Progressieve Partij Groot Valkenburg
Valkenburg a/d Geul, 14 januari 2011.
Raadsfractie PPGV, Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 06-11567995.
Aan: de Voorzitter van de Gemeenteraad van de gemeente Valkenburg a/d Geul Burgemeester M. Eurlings,
Betreft: schriftelijke vragen krachtens artikel 41 Reglement van Orde.
Eind 2006, begin 2007 heb ik als wethouder de allerbelabberdste toestand van een van de alleroudste monumenten het Maternuspoortje (1724) gelegen in de Maternusstraat aan de orde gesteld. Vanaf die tijd zou getracht worden de deplorabele toestand waarin deze poort en ook de bijbehorende muur zich bevinden op te heffen. Er zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar, maar zo te zien heeft dit tot nu toe geen enkel resultaat opgeleverd.

Het Maternuspoortje is de laatste keer gerestaureerd in 1948. Het monumentale poortje is steeds meer aan het verloederen. Het is bekend dat er geringe middelen nodig zouden zijn om het poortje op te knappen, zodat een totale instorting en verkrotting voorkomen kan worden.
Ik heb als toenmalige wethouder deze zaak toen niet mogen afhandelen, omdat dit destijds onder de verantwoording van wethouder Bert Dauven viel. Als er niet snel actie ondernomen wordt vrezen wij het ergste, namelijk dat het Maternuspoortje voorgoed verloren gaat en dat zouden wij toch niet moeten willen. Wij kunnen ons herinneren dat er ook een aantal vrijwilligers waren die hun steentje wilden bijdragen om het rijksmonumentale poortje te restaureren.
N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 41 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien:
1. Is het college bereid om opnieuw met de eigenaar van het poortje in contact te treden met het dringend verzoek om zijn verantwoording in dezen te nemen en overgaat tot het opknappen van het poortje (inclusief de muur)?
2. Is het college bereid alles in het werk te stellen, om het poortje te behouden en hier, indien noodzakelijk, een financiële bijdrage voor te verstrekken?
Namens de raadsfractie van de PPGV,
Jef Kleijnen.

← Vorig bericht

Wie wordt" de Vastelaovesvierder van Valkeberg 2011?

Geld voor Geulhal: van uitstel komt afstel?

Volgend bericht →