Meer geld naar onderhoud van wegen en groen

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Meer geld naar onderhoud van wegen en groen

€ 350.000,= extraWethouder Jef Kleijnen is blij met het behaalde resultaat. “Het is een keuze uit twee kwaden” hield hij de raadsleden dinsdagmiddag voor. “U moet een keuze maken tussen geld beschikbaar stellen voor achterstallig wegen- of groenonderhoud”.
En de raad kwam met een oplossing. Men stelt de wethouder in staat om € 200.000 extra te besteden aan wegenonderhoud en € 150.000 extra voor groenonderhoud.
Het onderhoud van het wegennet heeft de hoogste prioriteit. De achterstand in het onderhoud loopt in 2010 op tot € 420.000.
Er zouden zo’n 430 lichtmasten vervangen moeten worden die al 30 jaar oud zijn. Echter, daar is het toegezegde geld niet toereikend. Met het extra geld kan deze dag voor wethouder Kleijnen niet stuk.
Hij vierde zijn verjaardag, kreeg felicitaties van de aanwezigen en trakteerde op vla.
Foto: Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2008

← Vorig bericht

ADAC Rallye Köln-Ahrweiler 2008: Seizoenfinale voor Bergsteyn Motorsport.

De gemeente overvalt omwonenden met krantenartikelen

Volgend bericht →