Meer geld voor beveiliging Kerststad noodzakelijk

Voorpagina » Toerisme » Meer geld voor beveiliging Kerststad noodzakelijk

De gemeenteraad is maandagavond akkoord gegaan met de verhoging van de kosten voor het opschalen van de veiligheidseisen rondom Kerststad Valkenburg naar € 70.000,-. Wel hadden de raadsleden op een aantal onderdelen aanvullende eisen die bij de evaluatie (die vóór 1 april klaar moet zijn, red.) meegenomen moeten worden.
Gewezen werd op de zichtbare aanwezigheid van brandweer, ambulance en meer agenten. “Twee BOA’s op een drukke avond als de kerstparade is te mager,” meldde Jos Lebouille (CDA). Maar ook het aantal EHBO-ers bij de kerstparades dient drastisch te worden verhoogd. Eén EHBO-er op 500 personen is aan de magere kant, vond Niels Dauven (AB). Een centraal meldpunt kan in geval van nood – zeker omdat het politiebureau gesloten is – voor niet ter plekke bekende bezoekers een uitkomst zijn. “Kosten voor drukwerk en entertainment horen niet bij de gemeente,” aldus Dauven. Wethouder Vermeer wees er nogmaals op dat de gemeente stilaan uit de organisatie treedt.
“De gemeente heeft dan alleen nog de supervisie over veiligheid,” licht waarnemend-burgemeester Martin Eurlings de raad toe. “De lasten liggen dan bij de organisatie, niet bij ons. Het blijft voor de gemeente wel belangrijk om de verwevenheid van deze historische groei van allerlei evenementen goed te evalueren.”
De contractuele verplichtingen met de organisator van de Gemeentegrot kerstmarkt werden met één jaar verlengd. Ook de uitleg over de extra kosten van € 100.000,- i.v.m. het vleermuizen-onderzoek, om het maximale bedrag te noemen in de besluitvoerming, zoals gevraagd door Bianca Rooding-Eurlings (VVD), werd naar tevredenheid van de raad geaccepteerd.
Archieffoto TV Valkenburg

← Vorig bericht

RIVM: risico gezondheid rubbergranulaat verwaarloosbaar

"Geen paniek, maar we kunnen niet alles voorkomen"

Volgend bericht →