Meer verontreiniging in villa Via Nova

Voorpagina » Toerisme » Meer verontreiniging in villa Via Nova

Er is meer verontreinigde grond op het terrein villa Via Nova aangetroffen dan vooraf bekend was. Het gaat om verontreinigde grond waar het tijdelijke parkeerterrein was en bij het grasveld achter de Hekerbeekstraat. Hierdoor moet er fors meer extra grond afgevoerd worden. De afwijking in de prognose vooraf en de werkelijke situatie nu valt niet binnen het vooraf ingeschatte risico, aldus een brief van het college aan alle raadsleden.
“De aard van de aangetroffen verontreinigingen is niet van dien aard dat er sprake is van een gevaar voor de volksgezondheid voor de omgeving”, aldus de gemeente.
In het voorjaar publiceerde de gemeente een kostenraming voor het opruimen van de verontreinigde grond. “De kosten voor de sanering worden geraamd op € 400.000,-.  In een ‘worstcase scenario’ – indien bij uitvoering blijkt dat álle af te graven grond verontreinigd is – kan dat zelfs oplopen tot € 550.000,-.”
Nu zullen de kosten veel hoger uitvallen. Wie dat gaat betalen is ongewis. “Uitgezocht wordt nog hoe de grote verschillen tussen de uitgangspunten van het bestek en de feitelijke situatie zijn ontstaan. Ook wordt nog uitgezocht in hoeverre een deel van de saneringskosten mogelijk verhaald kan worden”, aldus een quote uit de brief.
Er worden tien nieuwe woningen gebouwd op het voormalige parkeerterrein villa Via Nova.
Lees hier de gehele brief over de verontreiniging.
Foto Fons Winteraeken, TV Valkenburg

← Vorig bericht

Inez Tummers te gast in "Achter de veurkant"

Hakenkruis op brug in Ingendael

Volgend bericht →