Meer woningen door particulier collectief

Voorpagina » Nieuws » Meer woningen door particulier collectief
Een stichting of vereniging die door particuliere aspirant-bewoners zonder winstoogmerk wordt opgericht kan woningbouw versneld realiseren. En tegen lagere kosten omdat er geen ontwikkelende partij, bijvoorbeeld een projectontwikkelaar, in beeld is. Deze constructie, Collectief Particulier Opdrachtgeverschap genoemd stelt de CDA-fractie aan de orde in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.
Meer woningen 
De CDA-fractie en dan in het bijzonder Thomas Brune, heeft al eerder suggesties aangedragen om de bouw van nieuwe woningen te versnellen in Berg en Terblijt, Schin op Geul, Sibbe en Houthem. Zij wees het college op leegstaande gebouwen, op het verkrijgen van subsidies en op mogelijkheden op basis van de regeling Vrijkomende Agrarische Bebouwing.
Vragen aan het college
Concreet vraagt de CDA-fractie de optie van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in de diverse kernen te onderzoeken. En daarbij te inventariseren of er geïnteresseerden zijn die zich willen samenvoegen in een dergelijk initiatief. Ook wordt gevraagd of de gemeente een ondersteunende rol wil spelen, mocht het tot een dergelijk collectief komen. Zo’n steun kan bestaan uit het geven van subsidie of het helpen zoeken naar een stuk grond.

Lees hier de gehele CDA-brief.

← Vorig bericht

Valkenburg schoont zaterdag de Geul op

Vandaag start de ‘Week van de Vrede 2021’

Volgend bericht →