Meerderheid raad wil openbaar toilet

Voorpagina » Toerisme » Meerderheid raad wil openbaar toilet

Alle politieke partijen in de Valkenburgse gemeenteraad willen een openbaar toilet. In het kader van gastvrij Valkenburg vinden ze dat dit een noodzaak is. De door het college genoemde optie om meer bekendheid te geven aan de plaatsen waar van een openbaar gebouw gebruik van de toiletten te kunnen maken, wordt verder uitgewerkt.
Het in de raadsnota genoemde onderzoek vinden CDA, PGP en VSP dat het college de plank volledig misslaat. Wethouder Carlo Vankan erkende dinsdagavond dat er geen onderzoek is gedaan. Hij zei er bij dat er ook geen budget voor vrijgemaakt is.
De fractie AB is helder en duidelijk: er moet gewoon een toiletvoorziening op het Walramplein komen. Hufterproof en zelfreinigend. En de voorziening moet ook toegang bieden voor gehandicapten.
Na alle partijen gehoord te hebben, vroeg wethouder Vankan een kwartier schorsing aan. Het was hem duidelijk dat de commissie SOB unaniem was: er moet een openbaar toilet komen. Vankan ziet het realiseren van een openbaar toilet niet als een gemeentelijke taak.
Hij vindt het beter om samen met ondernemers in het centrum samen te werken om horeca- en andere zaken toegankelijker en beter zichtbaar te maken voor een toiletvoorziening. Voor dit plan is in het collegevoorstel € 20.000,- gereserveerd.
Bij evenementenvergunningen wil Vankan in de toekomst opnemen dat er openbare toiletten geplaatst moeten worden. “Maar moet dit dan elke week bij elk evenement?”, vroeg hij zich af. “Dit is een taak van de ondernemers, want de gasten hebben ook bij hun gedronken”, is zijn redenering. 
Als de raad het wil, voert het college de opdracht van de raad uit en realiseert het mooiste toilet voor het beschikbare geld. Daar moet wel een dekking voor gevonden worden. Vankan: “Waar moet het geld vandaan komen? Uit de verhoging van de  toeristenbelasting of verhoging van de O.Z.B.?”
Vankan past het raadsvoorstel aan met de nieuwe suggesties uit de commissie. Rond 1 oktober a.s. neemt de gemeenteraad een besluit. Het prijskaartjes voor deze plannen gaat mee in de begrotingsbehandeling die begin november plaatsvindt.

← Vorig bericht

Toch nog overlast in Broekhem Noord

Nieuwe oevermuur aan de Betsy Perklaan

Volgend bericht →