Meerderheid voor afbouw subsidie Museum.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Meerderheid voor afbouw subsidie Museum.

PvdA en D66 hebben ander standpunt dan coalitiegenoten AB en CDA.Een verhuizing van het Museum Valkenburg naar het gebouw van de Onze Lieve Vrouwekerk aan het Walramplein zou wellicht een oplossing kunnen zijn voor het museum. Maar het gebouw is niet beschikbaar. En zo zijn er meerdere opties in het centrum gezocht en te licht bevonden, zoals het leegstaande Pradoegebouw. Afgewezen door de gemeente of door het museumbestuur.

De meerderheid van de gemeenteraad is voor afbouw van de subsidie voor het Museum Valkenburg, met het duidelijke signaal dat het Museum zelf moet gaan werken aan haar toekomst. Dat vinden de coalitiefracties CDA en AB. Fracties PvdA en D66, die ook het collegebeleid steunen, kiezen voor scenario B: continuering van de subsidie.

Hieronder treft u in het kort de motivatie van de afzonderlijke fracties en het antwoord van de wethouder:
Wester CDA:
Delen kritische zaken van het coll. Subsidie in 2014 handhaven en 2015 helft verminderen. Museum de kans om met ideeën te komen. “Het is vijf voor twaalf, echter nog geen een voor twaalf”, aldus Wester van het CDA. Verbeterslag plannen van het museum zijn prima.
Fulmer PPGV:
Verbazing Museum in herijking niet meegenomen door College. Wij gaan hier niet mee akkoord. Wij willen museum behouden voor Valkenburg. Subsidie wordt opnieuw bekeken bij de herijking van het subsidiebeleid binnenkort. Wethouder moet echt werk gaan maken met verhuisplannen van het Museum.
Delhoofen PvdA:
Lijkt erop dat coll. zoekt naar argumenten om het museum op te doeken. Die vlieger gaat niet op. Kunstcollectie kun je niet in een achterkamer van het gemeentehuis opbergen. Bij een cultuurboulevard hoort een eigen museum, vindt Delhoofen van de PvdA. Tot 2016 € 50.000,= geven en met nieuwe plannen komen. Ook onderhoud op korte termijn uit te voeren. Bestuur moet betere keuze maken in corebusiness. Schrijf ook prijsvraag uit voor nieuwe naam. Museum aan de Geul als museum in voormalige brouwerij wordt ondergebracht? Keuze voor scenario B.

Wezeman D66:
Historisch significantie met een museum ondersteunen.
Visser SP:
Museum is veranderd in vergelijking met drie jaar geleden toen ik het woord ‘oubollig’ nog gebruikte om het museum te typeren. Waardering voor inzet vrijwilligers, museum is onmisbaar voor Valkenburg. Keuze voor scenario B.

Vermeer VVD:
Museum de nek omdraaien is voor mij te kort door de bocht. Wel miljoenen voor centrum en in diezelfde centrum weg te halen? Het museum moet behouden worden. Op welke plek dan ook. Keuze voor scenario B.

Weerts AB:
Twee jaar terug tegen continuering van de subsidiëring. AB is voor dit college voorstel. Weerts sluit zich aan bij kritiek van het CDA. Museum moet zichzelf bewijzen of het toekomst heeft.

Wethouder Thijssen:
Er zouden onderzoeken komen over profilering, PR, groei naar meer bezoekers, onderwijsondersteuning en versterking van de bedrijfsvoering en netwerk. Is allemaal niet gebeurd, volgens wethouder Thijssen.
Over huisvesting: initiatief altijd vanuit gemeente gekomen voor nieuwe locaties. De huidige locaties is de allerbeste locatie die het Museum kan wensen. De museum evaluatie geeft een negatief beeld.
Er is niet bereikt wat bereikt zou worden, bv bezoekersaantallen.
College wil dat er kunstaanbod is in deze gemeente, maar ziet ook dat musea in het gehele land moeten samenwerken. Er wordt meer en meer kunst in Valkenburg aangeboden, o.a. KiV en Kunst in Beeldentuin Chateau St.Gerlach.
Vermeer interrumpeert en laat duidelijk merken dat hij geïrriteerd is over het betoog van de wethouder. “U raakt kant nog wal met uw betoog. Stop hier alstublieft mee”, zei hij. Meerdere overleggen hebben niet tot effect gehad de omslag te maken, verdedigt Thijssen zich.

Thijssen ziet wel nog mogelijkheden en kansen voor het Museum in de komende anderhalf jaar. Hij refereert aan de kansen die het Openluchttheater gepakt heeft.

← Vorig bericht

Rijrichting Sittarderweg wordt niet omgekeerd.

Commissie confuus over recente ontwikkelingen Gemeentegrot.

Volgend bericht →