Meerjarenonderhoud gaat extra geld kosten.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Valkenburg Centrum » Meerjarenonderhoud gaat extra geld kosten.

Voor museum, kasteel Oost, bibliotheek en gemeentehuis.Voor onderhoud van enkele beeldbepalende gebouwen in Valkenburg wil het gemeentebestuur bijna 6 ton extra uittrekken de komende 10 jaar. Het gaat om het gemeentehuis, kasteel Oost, het buitenbad De Koningswinkelhof, het Pradoegebouw en de bibliotheek aan het Berkelplein. Op dit moment is een bedrag van € 288.000 gereserveerd. Dat is te weinig. Om effectief onderhoud te kunnen plegen is een bedrag van € 409.479,= nodig.

Aangezien de afgelopen jaren onderhoudswerkzaamheden niet zijn uitgevoerd, wordt de Raad voorgesteld om een bedrag van € 557.000,= voor de komende 10 jaar extra te reserveren. Problemen vormen het in slechte staat van onderhoud verkerende dak van het gemeentehuis. Bij de brandweerkazerne zijn de kozijnen aan de Geulzijde weggerot. Deze moeten vervangen worden. Bij het Museum van Valkenburg is sprake van groot achterstallig onderhoud.

De situatie is nijpend, schrijft het college. Schade aan gevel, scheurvorming bij de ingang, en achterstallig schilderwerk moet worden gedaan. De herstelkosten door achterstallig onderhoud aan Kasteel Oost zijn max. € 1,5 miljoen.

Structureel zal ca. € 45.000 uitgetrokken moeten worden. Voor de bibliotheek Berkelplein zal € 18.000,= gereserveerd moeten worden.

← Vorig bericht

Nieuwe opzet 'Pop on Top' is geslaagd.

Procedure cyclocross wedstrijd niet stopgezet.

Volgend bericht →