Metalen buizen hekwerk geplaatst langs de Geul

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Schin op Geul » Metalen buizen hekwerk geplaatst langs de Geul

Waarom wordt een ontsierend hekwerk geplaatst langs een van de mooiste wandelpaden in Limburg

Geacht college,

In week 20, (10 mei) heb ik waargenomen dat een particulier bedrijf een hekwerk heeft geplaatst langs het wandelpad tussen de Graafstraat (Schin op Geul) en de ‘drie Beeldjes’ (ter hoogte van kasteel Schaloen) over grote afstand.

Dit hekwerk bestaat uit grijze gegalvaniseerde buizen en is geplaatst aan de kant van het riviertje ‘de Geul’ over vele tientallen meters.

Volgens kortbij wonende bewoners zal dit gedaan zijn omdat het vorige jaar op die plaats een toerist met een scootmobiel het talud af is gevallen.

Voornoemd wandelpad, als onderdeel van het wandelpad tussen Schin op Geul en Valkenburg, staat bekend als onderdeel van één van de landschappelijk mooiste wandelpaden in Limburg met weelderige begroeiing en prachtige doorkijkjes.

Nu dus niet meer. Het hekwerk ontsiert dit wandelpad zeer ernstig. De landschappelijke en toeristische waarde van dit pad is zeer ernstig aangetast.

De SP vindt deze aantasting op deze wijze niet kunnen:

  • Veiligheid.

Natuurlijk dienen, zoveel als mogelijk, maatregelen genomen te worden om de veiligheid van bezoekers te waarborgen maar naar onze mening gaat deze, voor landschap en toerisme, schadelijke maatregel te ver.

Indien mensen met rolstoel of scootmobiel dit gedeelte van het wandelpad willen berijden dan kunnen ze ook door middel van een bord gewaarschuwd worden voor het gevaar van dit pad en geadviseerd worden om een alternatief via Oud Valkenburg te nemen.

De SP is van mening dat mogelijk ook andere, landschapsvriendelijke, maatregelen genomen kunnen worden, zoals het egaliseren van het pad of het aanbrengen van hekken van natuurlijke materialen op de belangrijkste plaatsen.

Overigens is dit pad, terecht, voor fietsers gesloten.

  • Landschapswaarde.

In deze tijd is de gemeente, maar ook de provincie, druk bezig met plannen om de landschappelijke waarde juist te vergroten. Vergroening en gebruik van natuurlijke materialen zijn daarbij kernbegrippen. Dit gegalvaniseerd metalen hekwerk druist volledig in tegen deze voornemens en de SP keurt de maatregel om op deze wijze dit hekwerk te plaatsen dan ook ten stelligste af.

  • Toerisme en recreatie.

Niet alleen voor de toeristen, maar ook voor de plaatselijke recreanten, is dit gegalvaniseerde hekwerk een schandvlek op één van de mooiste wandelpaden in heel Limburg, zoniet Nederland. Juist het open karakter van dit pad, langs het riviertje de Geul met prachtige uitzichten, maakt dit pad uniek. Er zijn maar zeer weinig van deze paden in Nederland te vinden. Ook deze maatregel om dit hekwerk te plaatsen, welke wederom een daling van landschappelijke waarde tot gevolg heeft, is schadelijk voor het toerisme, de stille recreatie, vooral in Schin op Geul e.o.

Gezien het voorgaande wil de fractie van de SP de volgende vragen aan u stellen:

  • Deelt het college de zienswijze, zoals hiervoor omgeschreven, van de SP?
  • Wie is de opdrachtgever van dit, vele tientallen meters lange, gegalvaniseerde hekwerk?
  • Is het college bereid om alles in het werk te stellen dat dit hekwerk zo spoedig als mogelijk, liefst voor de zomervakantie, verdwijnt?
  • Welke maatregel wil het college nemen om mensen met een lichamelijke beperking te waarschuwen voor de toegankelijkheid van het gedeelte van het pad van de ‘drie beeldjes’ tot de Graafstraat tussen Valkenburg en Schin op Geul (en mogelijk nog andere paden in de gemeente)?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van de SP in Valkenburg a/d Geul,

Peter Visser

← Vorig bericht

Thermae 2000 herstructueert

Jazz for Food voor Voedselbank Zuid Limburg

Volgend bericht →