Woensdag bespreekt de Commissie EFTR een voorstel om € 1 miljoen te investeren in de aanleg van kunstgrasvelden op twee locaties: in Berg en in Valkenburg-c. Daarnaast worden aan de velden in Sibbe, Vilt, Houthem en Schin op Geul kleine aanpassingen gedaan.

De aanpassingen die voor kosten van de gemeente Valkenburg aan de Geul komen in Schin op Geul zijn:
renovatie natuurgras en vervangen netten ballenvangers, leidingen beregeningsinstallatie, veld- en terreinafrastering, opnieuw bestraten looppad tussen kantine en hoofdveld.

Bij SV Vilt:
Vervangen veldafrastering veld A, wedstrijddoelen veld A materieelpoort en deel terreinafrastering. Aanbrengen fietsenrek. Verplaatsen terreinafrastering en opschonen terrein

In Houthem, bij VV Iason:
Herstellen 4 doelen en veldafrastering veld A.

De aanleg van kunstgras is nodig vanwege de overbelasting van de velden. Enerzijds door de vele leden die er sport bedrijven, anderzijds de matige staat waarin de velden verkeren. Indien de raad akkoord gaat, zal er een Europese aanbesteding gestart worden. De gemeente hoopt dat het onderhandse aanbestedingstraject medio mei start zodat per 1 september a.s. de werkzaamheden klaar zijn.

De nieuwe tennisvereniging TC Geuldal krijgt een investeringsbijdrage van € 95.000,= voor het realiseren van 2 allweather tennisbanen.

Foto veld van vv walram in 2013