Miljoenen voor nieuw beleid, en toch sluitende begroting

Voorpagina » Toerisme » Miljoenen voor nieuw beleid, en toch sluitende begroting

Het nieuwe college van B&W – bestaande uit Algemeen Belang – PGP en CDA heeft deze week haar eerste begroting – zeg maar huishoudboekje met bestaande/toekomstige in- en uitgaven van de gemeente – gepubliceerd. Door vier miljoen euro uit de reserves van de gemeente te halen, wordt een sluitende begroting gepresenteerd waarmee nieuw en bestaand beleid gestalte gegeven wordt. Door een greep uit de gemeentelijke spaarpot te doen, werd dit mogelijk. Iets dat voor vorige colleges uit den boze was. Tijden veranderen.
In mei en in september jl. kreeg de gemeente te horen dat ze dit jaar veel minder geld van de Rijksoverheid zouden ontvangen. Ondanks dat gegeven is de begroting structureel in evenwicht. Per 1 januari 2021 staat de Polfermolen niet meer in de begroting genoemd.  “De Polfermolen is een harde taakstelling die de provincie in elke brief die ze aan ons schrijft aanhaalt”, aldus burgemeester Schrijen.
Voor de burger van Valkenburg aan de Geul zal de belastingdruk in 2019 onder het gemiddelde blijven van alle Heuvelland-gemeenten. Het tarief voor afvalstoffen blijft gelijk, onroerend zaak belasting blijft op 3% staan en het tarief voor de rioolheffing wordt geïndexeerd met 1,5%. Daarmee realiseert het nieuwe college van B&W een sluitende begroting voor de komende jaren. “En dat eist de provincie ook”, aldus wethouder Claudia Bisschops van financiën.
KLIK HIER om de nieuwe begroting voor 2019 – 2022 in te zien.

← Vorig bericht

Ondernemers hebben last van renovatiewerkzaamheden

Informatiebijeenkomsten over wateroverlast

Volgend bericht →