Minder overnachtingen, bouwleges en parkeerboetes

Voorpagina » Toerisme » Minder overnachtingen, bouwleges en parkeerboetes

De Najaarsnota 2017, door het college van burgemeester en wethouders voor behandeling op 19 december a.s. aan de gemeenteraad voorgelegd, geeft een aardig inkijkje in een aantal financiële plussen en minnen in het gemeentelijke huishoudboekje.
Het aantal toeristische overnachtingen valt dit jaar tegen. Tot en met augustus jl. is er een daling van 40.000. Als deze daling doorzet tot het einde van dit jaar betekent dat € 90.000,- verlies.
Aan bouwleges komt vermoedelijk € 77.000,- minder binnen dan verwacht;
De inkomsten uit parkeerboetes (!) dalen met € 42.000,-;
De essentaksterfte kostte de gemeente € 162.000,- en de storm van 23 juni 2016 heeft voor € 163.000,- schade veroorzaakt;
€ 100.000,- is uitgegeven om de vleermuizenproblematiek in de Gemeentegrot te kunnen aanpakken.
Zijn er dan geen meevallers? Ja zeker wel: het Rijk stelde de zogenaamde algemene uitkering bij: een voordeel van € 200.000,-.
KLIK HIER om de gehele nota te lezen.

← Vorig bericht

Kampioenswedstrijd voor Sjinborn Jong Dames 1

Lokale omroepen hebben moeite hoofd boven water te houden

Volgend bericht →