Minder woningen bij de campus Polfermolen

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Broekhem » Minder woningen bij de campus Polfermolen

Eerste voortgang in ontwikkeling Campus Polfermolen (de brede school)Begin oktober werd door het College en projectontwikkelaar 3W nog overeengekomen dat op de locatie Geulhal een brede school ontwikkelt wordt met daarbij een 6-tal grondgebonden woningen en 10-tal appartementen.
Nu de onderhandelingen zijn gestart blijkt dat het aantal van de 6 grondgebonden niet haalbaar is. Dat maakte burgemeester
komt ers woensdag bekend.
Er komt een overlegronde met omwonenden, Mooi Geulzicht en Platform Broekhem nadat meer duidelijkheid bestaat over het resultaat van de onderhandelingen met 3W.
Ook komt er een onderzoek naar de alternatieve huisvestingsmogelijkheden van Kumulus, het Rode Kruis en het Martin Stevensfonds. Het College beraadt zich nog over een “second opinion” inzake het cijfermateriaal rapport Kats & Waalwijk.
Wethouder Kleijnen deelde mee dat er op de betreffende afdeling van het gemeentehuis geen stukken gevonden zijn waaruit blijkt dat dhr. Lahaye van hotel Walram aanspraak kan maken op toezeggingen inzake andere bestemming bibliotheek.
“Er ligt geen afspraak met 3W om de grond, waarop nu de bibliotheek ligt, te herontwikkelen” aldus Nuijtens. “Wij overleggen met 3W, er is nog geen beslissing genomen over de invulling”.
“De cijfers, genoemd in het rapport van Kats & Waalwijk zijn ruwe schattingen”. Indien er concretere afspraken gemaakt zijn over bestemming en invulling, dan wordt opnieuw becijferd wat een en ander gaat kosten c.q. opbrengen”.
In het kader van mogelijkheden ziet burgemeester Nuijtens ook mogelijkheden te zien in een herinrichting van het Walram-plein. De voortgang van de Brede School kent wellicht meer mogelijkheden ?

← Vorig bericht

Sterke lobby ingezet voor realisatie van de centrumplannen

Er komt een beeldkwaliteitsplan bij herinrichting stationsgebied

Volgend bericht →