Minister Maria van der Hoeve op bezoek in Houthem

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Houthem » Minister Maria van der Hoeve op bezoek in Houthem

Zaterdag 21 oktober bracht de minister van OCW (onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) ook een bezoek aan de Gerlachuskerk in Houthem.
Zij liet zich daar door de heer van Zijl uitvoerig informeren over de restauratie van het kerkgebouw.
Gedeeltelijk is deze restauratie al voltooid, maar doordat nieuwe tegenvallers ontdekt zijn, een verrot gewelf, zijn de subsidies niet meer voldoende om de gehele restauratie tot een goed einde te brengen.
Er is een net gespannen om eventuele brokstukken te kunnen opvangen, zodat de erediensten toch door kunnen gaan.
Er is nog 1 miljoen euro nodig voor verdere restauratie en hiervoor is een subsidieaanvraag ingediend.
Helaas is de subsidiepot maar gevuld met 33 miljoen euro en zijn er 50 projecten aangemeld. De minister kon, ondanks telefonische navraag nog niet bekendmaken dat subsidie verleend kon worden, zodat afgewacht moet worden tot de uitspraak eind november/begin december.
Overigens maakte ze wel bekend dat in de Najaarsnota een bedrag vrijge-
maakt wordt voor dit soort projecten.
De heer van Zijl maakte nog bekend, dat 2 belgische firma’s de restauratie ter hand zullen gaan nemen en dat ,buiten de aangevraagde rijkssubsidie, de provincie en de gemeente € 40.000,00 hebben toegezegd en het Bisdom
€ 20.000,00. Bovendien doneerde de Stichting € 100.000,00 zodat de kosten voor restauratie gedekt zijn.
Maar daarna blijft nog een openstaande post van ca. € 50.000,00 voor herinrichting van het gebouw met verlichting en verwarming en staat de de inrichting van de schatkamer ook nog op het verlanglijstje voor € 200.000,00.
foto-impressie Hein Reuters

← Vorig bericht

Harmonie Concordia promoveert !

Proficiat!!!! Fanfare St. Cornelius, Schin op Geul

Volgend bericht →