Miscommunicatie overheid over aanwijzingsbesluit M.A.A.

Voorpagina » Nieuws » Regio's » Berg en Terblijt » Miscommunicatie overheid over aanwijzingsbesluit M.A.A.

Uit de maandagavond 2 oktober 2006 gehouden info avond over het aanwijzingsbesluit van het “vliegveld Beek”, zei burgemeester Geraedts van Gulpen-Wittem dat de landelijke overheid de mensen in Limburg misleid heeft. “Nu zitten we met “juridische fijnslijperij en alles wat erbij hoort”.
De avond was georganiseerd om inwoners van de gemeenten de mogelijkheid te bieden een beroepsschrift in te dienen. De termijn daarvoor is erg kort: 13 okt. 2006 is de deadline en de griffiekosten per bezwaar/per indiener zijn € 141,=.
Voorwaar niet gering voor burgers die wederom geconfronteerd worden met een overheid die alle tijd nodig heeft gehad om tot dit aanwijzingsbesluit te komen.
Advocaat van Bemmel noemde 5 punten om het besluit aan te vechten:
1. consequenties woon- werkomgeving;
2. belangen afweging niet duidelijk kenbaar gemaakt in aanwijzingsbesluit;
3. aanvechten planologische kernbeslissing;
4. flora en faunarichtlijnen aanscherpen;
5. luchtkwaliteit opnieuw (laten) toetsen.
Beide laatste punten worden door de gemeentes opgevoerd om een nieuw onderzoek uit te laten voeren, Kema. Daarna kan wederom in beroep gegaan worden tegen een nieuw besluit van Den Haag.
Foto Fons Winteraeken, Tv Valkenburg © 2006
Hieronder treft u het persbericht aan van de Gemeenten Valkenburg aan de Geul, Margraten en Gulpen – Wittem aan:

Beroep tegen aanwijzingsbesluiten vliegveld

De gemeenten Valkenburg aan de Geul, Margraten en Gulpen-Wittem gaan diegenen die in 2005 een bezwaarschrift hebben ingediend tegen de aanwijzingsbesluiten voor het luchtvaartterrein Maastricht Aachen Airport helpen om tegen de afwijzing daarvan in beroep te gaan. Daarvoor zijn twee mogelijkheden.

Op de eerste plaats kunnen burgers zich, via een machtiging, aansluiten bij het beroepschrift van de gezamenlijke gemeenten. Voorwaarde daarvoor is dat een of meer onderdelen van het beroepschrift ingaan op de zaken die zij eerder in hun bezwaarschrift hebben genoemd.

Als dat zo is, kunnen zij op vrijdag 6 oktober en maandag 9 oktober contact opnemen met de betrokken ambtenaren in de gemeente waar zij wonen. Deze ambtenaren kunnen vertellen hoe het aansluiten bij het beroepschrift precies in zijn werk gaat. Burgers die zich aansluiten bij het beroepschrift van de gemeenten, hoeven hiervoor geen griffiekosten te betalen.

Op de tweede plaats kunnen mensen die destijds een bezwaarschrift hebben ondertekend, ervoor zorgen dat zij een beroepschrift op papier zetten. Daar waar meerdere personen een gelijkluidend bezwaar hebben aangetekend, kan dat ook als groep. Ook hier geldt weer de voorwaarde dat de inhoud daarvan aansluit bij hun eerdere bezwaarschrift. Voor de inhoud daarvan kunnen zij gebruik maken van het beroepschrift van de gezamenlijke gemeenten.

Om tijd te winnen kunnen zij voorlopig een pro forma beroepschrift indienen, dit kan dan later inhoudelijk aangevuld worden. In ieder geval moet dit (pro forma) beroepschrift op 13 oktober 2006 zijn ingediend bij de Raad van State.

Voor een beroepschrift hoeven, ook als het door meerdere personen wordt ondertekend, slechts een keer griffiekosten te worden betaald.

Het beroepschrift van de gezamenlijke gemeenten is te vinden op de websites van de drie gemeenten. (www.valkenburg.nl, www.margraten.nl en www.gulpen-wittem.nl)

Voor vragen over de mogelijkheden die hier zijn genoemd kunt u op vrijdag 6 oktober en maandag 9 oktober telefonisch of per email contact opnemen met de volgende personen:

Valkenburg aan de Geul:

mw. H. Dooper 6099380 email: h.dooper@valkenburg.nl

Margraten:

dhr. H. Sanders 4588403 email: hans.sanders@margraten.nl

Gulpen-Wittem:

dhr. H. van Dijk 8800765 email: h.van.dijk@gulpen-wittem.nl

← Vorig bericht

Dorpsraad Schin op Geul presenteerde ontwerp dorpsvisie

E.H.B.O. cursus van het Rode Kruis in Valkenburg

Volgend bericht →