Mogelijk inspraaktraject na besluit Polfermolen

Voorpagina » Toerisme » Mogelijk inspraaktraject na besluit Polfermolen

Of verenigingen en/of particulieren bezwaar en beroep kunnen aantekenen tegen een afbraakbesluit voor de Polfermolen zal afhangen van de mogelijkheid tot een alternatieve oplossing en de consequenties die aan het besluit verbonden zijn. “Mogelijk wordt een inspraaktraject vastgesteld”, aldus de verklaring van het college.
Zoals u weet zijn er enkele scenario’s geschilderd in het voorstel van het college:
Scenario 0, Afgeslankt doorgaan;
Scenario 1, Gefaseerd afbouwen;
Scenario 2a, Sport-/zorgcombinatie;
Scenario 2b, Sport-/recreatiecombinatie.
Het volledige antwoord van het college:
“Het voorgestelde raadsbesluit geeft voor de korte termijn slechts een financieel kader mee aan het college om naar een alternatieve oplossing voor het begrotingstekort van de Polfermolen te zoeken. Wanneer duidelijk wordt of een alternatieve oplossing mogelijk is en welke consequenties daaraan verbonden zijn, zal een  mogelijk inspraaktraject worden vastgesteld”.
Lees HIER de aanleiding van de vraag van TV Valkenburg omtrent het instellen van bezwaar en beroep.

← Vorig bericht

De Dikke Kei komt niet terug naar het centrum

Ingezonden reactie over projectontwikkelaar

Volgend bericht →