Mogelijk totale sloop van de Polfermolen

Voorpagina » Toerisme » Mogelijk totale sloop van de Polfermolen
De kans is aanwezig dat de plannen voor een Polfermolen 2.0 alleen maar kale grond opleveren voor “een planontwikkeling passend bij de visie voor de Plenkertstraat en omgeving”. Dit is afhankelijk van de uitkomst van een 4-scenario’s-onderzoek dat het college van burgemeester en wethouders wil laten uitwerken. Centraal thema daarbij is de realisatie van voldoende capaciteit aan sporthallen in de gemeente.
Van 2 naar 1,2/3 sporthal
Valkenburg aan de Geul beschikt nu over 2 grote sporthallen: de Bosdries in Berg en de Polfermolen in Valkenburg-c. Analyses van het huidig en toekomstig gebruik alsmede het vertrek van Stella Maris College uit Valkenburg zeggen dat volstaan kan worden met 1 grote sporthal en een sporthal met een grootte van 2/3 van de huidige omvang van de sporthal in de Polfermolen.
Polfermolen-locatie niet heilig
Polfermolen vier scenarios 05-20

Het college meldt de gemeenteraad dat deze krimp in de sporthal-capaciteit  gerealiseerd kan worden via planontwikkelingen in Berg en in Valkenburg. Voor wat Berg betreft in samenhang met de renovatie van de Bosdries of de grond die bij de nieuwbouw van de basisschool aldaar vrij komt.
In Valkenburg komt naast de Polfermolen-locatie als alternatieve locatie ook in beeld de directe omgeving van de basisschool Valkenburg. Ook Broekhem-noord staat vermeld. In dit laatste gebied wordt het hockeyveld vernieuwd en komt de Stella Maris College locatie vrij.
Raadsvergadering
Op maandag 18 mei bespreekt de gemeenteraad het voorstel van het college om in de Polfermolen 2.0 geen zwemvoorziening te realiseren en om 4 scenario’s uit te werken voor de locaties waarop de 1,2/3 sporthal-capaciteit gerealiseerd kan gaan worden.
Deze vergadering is via een livestream te volgen vanaf 19:00 uur.
Archieffoto TV Valkenburg
← Vorig bericht

Coronacrisis: Burgemeester Lanaken wil Nederlandse visite toelaten

Diefstal oldtimer Porsche

Volgend bericht →