Het college van B&W heeft een “ontwerp projectafwijkingsbesluit voor woningsplitsing in de Poststraat in Valkenburg genomen. Dit besluit voorziet in splitsing van de woonruimte boven het voormalige postkantoor op de hoek Lindenlaan/Poststraat in vier appartementen. Het plan ligt nu ter inzage bij de gemeente voor de duur van zes weken.

Sinds twee jaar worden op de benedenverdieping van het kantoor evenementen georganiseerd. In het voorjaar heeft het VVV Zuid-Limburg tijdelijk haar winkel in die ruimten ondergebracht.

Archieffoto TV Valkenburg