Mogen paarden ook wandelen op wandelpaden ?

Voorpagina » Nieuws » Politiek » Mogen paarden ook wandelen op wandelpaden ?

Transperant stelt hierover vragen aan het CollegeSteeds vaker bereiken mij klachten van wandelaars die zich storen aan
paarden met ruiters op wandelpaden, waardoor zij gedwongen worden om in de bermen of op de hellingen te gaan staan om hen doorgang te verlenen, ook zijn er velen die angst hebben voor paarden en dan ook lichtelijk in paniek
raken.
Een voorbeeld hiervan is het voetpad gelegen tussen Schin op Geul en de drie
Beeldjes, na een wandeling langs de Geul blijkt het niet alleen hinderlijk te zijn maar ook nog (vervuilend) gezien er op vele plekken op de paden uitwerpselen te vinden zijn van deze paarden.
Dit is maar een van de vele wandelpaden, maar de klachten komen over
meerdere wandelpaden en dit zijn beslist geen ruiterpaden. Wij promoten toch ons wandelgebied met rust en schoonheid?
In dit kader willen wij U onderstaande vragen stellen:
1) Is het volgens de gemeentewet / APV toegestaan dat ruiters met paarden op wandelpaden mogen komen ? (Er zijn toch ruiterpaden in onze gemeente)
2) Kan er verbaliserend tegen worden opgetreden ?
3) Is het mogelijk dat ruiters met paarden dezelfde verplichting krijgen als
hondebezitters om uitwerpselen op te ruimen (ook in woonkernen) ?
Graag ontvangt de fractie TRANSPeRANT zo spoedig mogelijk schriftelijk
antwoord op bovenstaande vragen.
Met vriendelijke groet,
Namens fractie TRANSPeRANT,
Dhr. J. Blom
Raadslid TRANSPeRANT

← Vorig bericht

Het College gaat over tot verkoop van het hoekpand Wilhelminalaan

Parkeerproblemen aan de Koningswinkelstraat

Volgend bericht →